คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดประชุมเห็นด้วยกับแผนผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ปลายด้ามขวาน แต่ขอให้ใช้งบทั่วถึง สร้างความเข้าใจ-มั่นใจ-ให้ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆของ ศอ.บต. โดยมี นายประมุข ลมุน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายแวหะมะ บากา รองประธาน นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เลขานุการ และประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ทั้ง 6 กลุ่มงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ศอ.บต.เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจ้งในประเด็นที่มีการสอบถาม

 

ซึ่งในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในโครงการหลายโครงการที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการค้นหาคนจนที่มีตัวเลขของคนจนแล้ว 379 ครัวเรือน และได้ดำเนินการแก้ปัญหาตามขบวนการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการต่างเห็นว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง เป็นการแก้ปัญหาถึงบันไดบ้าน ถึงในห้องครัว แต่ยังต้องติดตามผลการแก้ปัญหาต่อไปว่าจะดำเนินการเพื่อให้คนจนหมดไปจากพื้นที่ได้หรือไม่

 

คณะกรรมการได้เสนอประเด็นในเรื่อง โรงไฟฟ้าชีวะมวล ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของ จ.สงขลา แล้ว 25 โรง รวม 230 เมกวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนในการขายเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เช่น เศษไม้ หรือ ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ไผ่ และอื่นๆ เพื่อขายให้กับโรงงานไฟฟ้า รวมทั้งการมีงานทำของคนในพื้นที่

 

ซึ่งนอกจากโรงงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีโรงสับที่จะตามมา แต่ปัญหาที่ ศอ.บต. ต้องแก้ คือ การส่งเสริมให้มีการปลูกไผ่ ซึ่งเป็นพืชเกษตรตัวใหม่ เพื่อขายหน่อ ขายไม้ เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ และขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวะมวล ทั้งงบประมาณและพื้นที่ปลูกยังไม่กระจายไปยังพื้นที่อื่นนอกจาก จ.ยะลา และชาวบ้านส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจว่าการปลูกไผ่จะมีรายได้ และมีตลาดรองรับจริงหรือไม่

 

มีการเสนอให้ ศอ.บต. จัดทำห้องเย็นในพื้นที่เพื่อรองรับผลไม้ประจำถิ่น เช่น ลองกอง, เงาะ, มังคุด ซึ่งในห้วงที่ผลผลิตออกมามากราคาจะตกต่ำ เจ้าของสวนจึงปล่อยให้ร่วงใต้โคนต้น คิดเป็นเงินปีละหลายสิบล้านบาท ถ้ามีห้องเย็นที่สามารถเก็บไว้ได้ก็จะเป็นผลดีกับเกษตรกร

 

มีการนำเสนอเรื่อง เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์กับการสร้างงานให้คนในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจในภาพรวม และเป็นประตูของการส่งออกสินค้าจากภาคใต้ไปยังต่างประเทศ แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการที่เอ็นจีโอนำชาวบ้านไปประท้วง และมีการสลายการชุมนุม จนเป็นเหตุให้โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ต้องชะลอออกไปอีก

ที่สำคัญ ศอ.บต. ถูกมองว่ากลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับชาวบ้านที่เห็นต่าง ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ศอ.บต. ต้องชี้แจงรายละเอียดในทุกด้านของโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ให้ประชาชนได้รับทราบ การที่ปล่อยให้เอ็นจีโอและผู้ที่เห็นต่างออกมาให้ข่าวฝ่ายเดียว ทำให้ ศอ.บต. ถูกมองในด้านลบที่ไม่เป็นผลดีกับองค์กร

 

คณะกรรมการการที่ปรึกษาฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ให้รายละเอียดกับกรรมการที่ปรึกษาว่า เรื่องความขัดแย้งที่ อ.จะนะ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ จำนวนผู้ที่เห็นต่างก็เป็นส่วนน้อย แต่ที่เป็นข่าวใหญ่โตและทำให้ผู้คนที่รู้ไม่จริง ไม่อยู่ในพื้นที่เข้าใจผิด เป็นเพราะมีเอ็นจีโออยู่เบื้องหลัง และเป็นเอ็นจีโอเดิมๆ ที่เคยค้านโรงงานแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย และโรงไฟฟ้าจะนะของ กฟผ. ตั้งแต่สมัยที่ นายทักษิณ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรี มีการใช้กำลังไปปิดล้อมการทำประชาพิจารณ์ที่สนามกีฬากลางหาดใหญ่ และหน้าโรงแรมเจบี ที่เป็นที่พักของคณะนายกรัฐมนตรี

 

เพียงแต่วันนี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นจากรุ่นพ่อมาเป็นลูก จากเอ็นจีโอแถว 1 มาเป็นแถว 2 แถว 3 ที่ทำให้สังคมเข้าใจผิด โดยมองว่ารัฐบาล และ ศอ.บต. เข้าข้างกลุ่มทุน เป็นเพราะเอ็นจีโอเก่งกว่าในการทำให้กลุ่มผู้ที่เห็นต่างเชื่อถือในข้อมูล และมีระบบการปลูกฝังความเชื่อและแผนการการต่อต้านที่เป็นขบวนการ ส่วนภาครัฐขาดผู้เชี่ยวชาญและขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการด้วยกัน จึงทำให้สังคมเข้าใจผิดและเชื่อในสิ่งที่เอ็นจีโอและผู้ที่เห็นต่างออกมากล่าวหารัฐบาล และ ศอ.บต. ซึ่ง ศอ.บต. ต้องมีขบวนการของการทำความเข้าใจกับสังคมภายนอกให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เมืองต้นแบบที่ 4 ได้มีการขับเคลื่อนต่อไป

 

โดยก่อนหน้าที่จะมีการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาและการพัฒนาฯ ได้เข้าพบกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อสวัสดีปีใหม่ ที่ห้องรับรองชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด