“ทวี สอดคล้อง” วอนสภารับหลักการ ร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...   เปิดทางตัวแทนมุสลิมร่วมเป็นอนุกรรมการ พร้อมปรับขบวนการสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักสากล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ กล่าวระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (2 ธ.ค.)ถึงร่างพ.ร.บ.สหกรณ์   (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ว่า  ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชน  เพราะระบบสหกรณ์เป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นสิ่งที่สังคมพึงมี เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางเลือกของชุมชน จึงอยากวิงวอนให้สภารับหลักการในวาระที่ 1 ก่อนจะมีการพิจารณาปรับแก้กันไปในวาระต่อไป

 

“ทวี”วอนสภารับร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ เปิดทางมุสลิมร่วมนั่งอนุกรรมการ

 

ทั้งนี้หากมีการรับหลักการแล้ว ในมาตราที่ 4  ประเด็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในการร่วมกำกับและดูแลขบวนการสหกรณ์ ตนอยากเสนอให้มีตัวแทนจากสหกรณ์อิสลาม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย เพราะสิ่งหนึ่งของอิสลามก็คือปลอดดอกเบี้ย การหากินกับดอกเบี้ยถือเป็นการกระทำบาปชนิดหนึ่ง ส่วนในมาตราที่ 14 ประเภทของสหกรณ์  ขอเสนอให้มีการยกเลิกมาตราที่เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของสหกรณ์ แต่ให้กำหนดในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ และเป็นไปตามหลักสากลของสหกรณ์

 

“ขอบคุณที่หยิบกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเข้ามาพูดในสภา จึงอยากเพื่อนสมาชิกรับหลักการในวาระ1 ไว้ ส่วนวาระ 2 จะไปพูดคุยเพื่อปรับแก้อย้างไรก็ว่ากันในขั้นตอนต่อไป ”

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด