กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้  ซึ่งมีศักยภาพตรวจระดับหาสารพันธุกรรมได้ทุกสายพันธุ์ที่มีในขณะนี้  เบื้องต้น การแพร่ระบาดภาคใต้ยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้ว่า  จากเดิมที่ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องส่งตัวอย่างมายืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้ว  เนื่องจากตัวอย่างเชื้อ สามารถตรวจหาสายพันธุ์อย่างละเอียด ที่ศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้ได้เลย  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  รวมถึงในช่วงที่สายพันธุ์โอไมครอน เริ่มมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ  ทำให้ความต้องการในการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์มีจำนวนมากขึ้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ใจป้ำ ! กรมวิทย์ฯ ลดค่าตรวจโควิด แบบ RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

กรมวิทย์ฯ เปิดศูนย์ตรวจโควิดสายพันธุ์ใหม่

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังกล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการตรวจรหัสพันธุกรรมขั้นสูงสุด คือ การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกรายงานเข้าระบบจีเซท หรือ ถังกลางของโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้ การพัฒนาห้องปฏบัติการเพื่อรองรับโรคภัยไข้เจ็บในประเทศไทย มีมานานแล้วและมีความก้าวหน้าในระดับที่ทั่วโลกยอมรับ  ตอนนี้มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 400 แห่ง

 

สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 26 พฤศจิกายน สุ่มตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด 43,918 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดลต้า 2,875 ราย สายพันธุ์อัลฟ่า 14,523 ราย และสายพันธุ์เบต้า  690 ราย   โดยช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเปิดประเทศข้อมูลจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 1 955 ราย พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า  ขณะที่การเฝ้าระวังโควิดในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 479 ราย พบเป็นสายพันธุ์เดลต้า 478 ราย สายพันธุ์ อัลฟา 1 ราย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมวิทย์ฯ เร่งผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อ "โอไมครอน"

กรมวิทย์ฯ เปิดศูนย์ตรวจโควิดสายพันธุ์ใหม่

ด้าน ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า เบื้องต้น ศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้ วางเป้าในการสุ่มตรวจตัวอย่างเดือนละ 300 ตัวอย่าง โดยจะเป็นการตรวจแบบถอดรหัสพันธุกรรมหรือโฮจีโนม ซึ่งเป็นการตรวจเชื้อขั้นสูงสุด แบบเปลือยตัวไวรัสทั้งตัว ก็จะสามารถลงรายละเอียดได้ว่าเชื้อโควิคนั้นเป็นสายพันธุ์อะไร แต่จะไม่เป็นการตรวจหาสายพันธุ์ผู้ติดเชื้อทุกราย โดยจะใช้การสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พิจารณาจากการแพร่ระบาดในพื้นที่ หากพบการแพร่ระบาดมากกว่า 50 คนขึ้นไป หรือเป็นการระบาดซ้ำหรือในส่วนรับวัคซีนแล้วมีการติดเชื้อ

 

ทั้งนี้ การตรวจรหัสพันธุกรรมขั้นสูงสุด หรือการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ราคาค่อนข้างสูงเริ่มต้น 1 ตัวอย่าง ประมาณ 20,000 บาท  แต่ปัจจุบัน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจได้ส่งตัวอย่างเชื้อจำนวนมาก 300-400 ราคาก็จะลดลงมา โดยต้นทุนน้ำยาตรวจเชื้ออยู่ที่ 2,000-3,000 บาท  ที่สำคัญคือ จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ด้วย โดยระยะเวลาการตรวจต่อรอบจะรู้ผล 3-5 วัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมวิทย์ฯ ยันพบเดลต้าพลัสและอัลฟ่าพลัส ในไทย

กรมวิทย์ฯ เปิดศูนย์ตรวจโควิดสายพันธุ์ใหม่