กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีมติปรับลดราคาค่าตรวจโควิด ด้วยวิธี RT-PCR จากเดิม 1,300 บาท เหลือ 1,100 บาท มีผลตั้งแต่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือค่าตรวจโควิด ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท เหลือ 1,100 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมวิทย์ฯ เร่งผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อ "โอไมครอน"

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม  และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมวิทย์ฯสกัดช่อดอกกัญชา ต้านเซลล์มะเร็ง

ตรวจโควิด แบบ RT-PCR

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า การตรวจโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ 

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเด็นที่มีการพบโควิด-19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 หรือ ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่าโอไมครอน (Omicron) จากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวและรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่เราเรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กรมวิทย์ฯ ยันพบเดลต้าพลัสและอัลฟ่าพลัส ในไทย

ใจป้ำ ! กรมวิทย์ฯ ลดค่าตรวจโควิด แบบ RT-PCR เหลือ 1,100 บาท