ศบค.อัปเดตยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดในวันนี้ จำนวน 37 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกัน 92% โดยเป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 29 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,306 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เกาะติดสถานการณ์โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ประจำวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ว่า

 

อัปเดต ยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้ พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

 

 

ตรวจพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,306 ราย แยกรายละเอียด ได้ดังนี้

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,054 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 121 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มี จำนวน 2,115,872 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 75,673 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 2,019,428 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,407 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 20,677 ราย

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ข้อมูลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวน 37 ราย แยกเป็นชาย 15 ราย หญิง 22 ราย

ค่ากลางอายุ 71 ปี(46-95 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 6 ราย ภาคใต้ 16 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกัน 100%

แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 29 ราย คิดเป็น 78%  

7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 14%  

 

อัปเดต ยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้ พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

อัปเดต ยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้ พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (16) 
 • เบาหวาน (12) 
 • ไขมันในเลือดสูง (7)
 • อ้วน (6)
 • โรคไต (3) 
 • ติดเตียง (3)
 • มะเร็ง(4)
 • หลอดเลือดสมอง(1)

อัปเดต ยอดเสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันนี้ พบอายุเกิน 60 ปี 29 ราย

 

ขอขอบคุณที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19