การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศ มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธาน ในวันที่ 29-30 พ.ย. 64 ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ชั่วคราว ที่ไหนบ้างเช็กที่นี่!

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองหนองคา ถนนลาดกระบัง ในคืนวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

 

  • ถนนลาดกระบัง-หลวงแพ่ง ตั้งแต่ สำนักงานเขตลาดกระบัง ถึง คลองพระยานาคราช
  • ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกตัด ถนนบางนา-ตราด
  • ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

การประปานครหลวง ประกาศ คืนนี้น้ำประปาไม่ไหล!

การประปานครหลวง ประกาศ คืนนี้น้ำประปาไม่ไหล!

 

และ ในคืนวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็น ต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณใกล้คลองบางน้ำจืด ถนนบางนา-ตราด โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ คลองบางฝาง ถึงทางเข้า ถนนวัดศรีวารีน้อย

 

 

การประปานครหลวง ประกาศ คืนนี้น้ำประปาไม่ไหล!

 

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android