background-defaultbackground-default
นายกฯ ชวน ไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ ระบุ ให้ได้คนดีมีความสามารถมาบริหาร

นายกฯ ชวน ไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ ระบุ เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหาร เพราะ อบต. มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกฯ ชวน ไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ ระบุ ให้ได้คนดีมีความสามารถมาบริหาร

28 พฤศจิกายน 2564  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (27 พ.ย.)ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) ในวันนี้ (28 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น .ถึง 17.00 น. เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น เพราะการเลือกตั้ง อบต.นั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เข้าถึงและรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่พื้นที่เป็นอย่างดี อบต.จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดัน พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายกฯ ชวน ไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ ระบุ ให้ได้คนดีมีความสามารถมาบริหาร

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เพื่อการบริหารจัดการและรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้ การเลือกตั้ง อบต.ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้มีความมั่นคงอีกด้วย

"นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยขอให้ประชาชน ระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ ยังขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาท งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด