เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ประกอบกับประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวง แจ้งปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 25-26 พ.ย.นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

26 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและหนักมาในพื้นที่ ทำให้น้ำในน้ำตกมีปริมาณมาก และมีแนวโน้มที่ฝนจะตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

อ่านข่าวท่ี่เกี่ยวข้อง >> น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 2 อำเภอสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง แจ้งปิดการท่องเที่ยว 6 น้ำตก หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้พิจารณาแล้ว และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> เริ่มคลี่คลาย! สถานการณ์น้ำป่าไหลท่วม อ.แก่งกระจาน - ท่ายาง จ.เพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง แจ้งปิดการท่องเที่ยว 6 น้ำตก หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

โดยแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ปิด มีดังต่อไปนี้

  • 1) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกะโรม หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
  • 2) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกพรหมโลก หมู่ที่ 5 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
  • 3) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอ้ายเขียว หมู่ที่ 5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
  • 4) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 
  • 5) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
  • 6) แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหนือฟ้า หมู่ที่ 7 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ปภ.เตือน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก