svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 2 อำเภอสุราษฎร์ธานี

ปภ.สุราษฎร์ธานีรายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก อ.วิภาวดี อ.ชัยบุรี รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน เร่งประสานช่วยเหลือประชาชนแล้ว

7 พฤศจิกายน 2564 ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 6 พ.ย.64 เกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.วิภาวดี อ.ชัยบุรี รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 55 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บ/ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

อำเภอวิภาวดี พื้นที่หมู่ที่13 ตำบลตะกุกเหนือ ประชาชนได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน

 

อำเภอชัยบุรี พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุน ตำบลชัยบุรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 15 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ตำบลไทรทอง ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน

 

ปภ.สุราษฎร์ธานีได้ประสานอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 

น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 2 อำเภอสุราษฎร์ธานี

ขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งเตือนให้ทุกอำเภอเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2564

 

พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังพล เพื่อออกปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ตลอด 24 ชั่วโมง 
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 2 อำเภอสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากมีประกาศหรือคำเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 2 อำเภอสุราษฎร์ธานี

หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 

Cr : ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี