“ส.ส.บุญยิ่ง” ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือชาวราชบุรี หลังเจอปัญหาน้ำในคลองมีสีดำ-ส่งกลิ่นเหม็น ชี้ พยายามแก้แล้ว แต่เทศบาล ต.ปากท่อ มีงบประมาณไม่เพียงพอ

25 พฤศจิกายน 2564  นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชน ในเขตพื้นที่ตลาดปากท่อ และพื้นที่ใกล้เคียง ใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี หลังเจอปัญหาจากน้ำในคลองมีสีดำ และส่งกลิ่นเหม็น ทำให้กระทบถึงผู้ใช้น้ำ และพี่น้องเกษตรกร รวมถึงสร้างความเดือดร้อนต่อระบบนิเวศ  และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน “ส.ส.บุญยิ่ง”ขอเร่งช่วยเหลือชาวราชบุรี หลังเจอปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย

โดยนางบุญยิ่ง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา เทศบาล ต.ปากท่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายสุด ได้รับน้ำเสียจากสถานประกอบการ เกษตรกรรม และน้ำเสียจากชุมชน ที่ไม่ได้ผ่านระบบบำบัด สู่ลำรางสาธารณะคูคลอง โดยก็พยายามดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด  แต่การแก้ไขปัญหาน้ำเสียทั้งระบบ ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก  ทางเทศบาล ต.ปากท่อ มีงบประมาณไม่เพียงพอ กับการแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่  จึงขอฝากท่านประธานสภา ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยมาสำรวจตรวจสอบ  เพื่อออกแบบการก่อสร้าง ระบบการบำบัดน้ำเสีย และดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยเร่งด่วน เพื่อประชาชนในพื้นที่ จะไม่มีน้ำเสียไหลลงสู่คลองธรรมชาติอีกต่อไป

นอกจากนี้ นางบุญยิ่ง ยังกล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณท่านประธานสภา  ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ได้ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พร้อมติดตั้งแผ่นการ์ดเรล  ถนนเส้นทางสาย กจ.4004 (ตอนราชบุรี)  ถนนเลียบคลองชลประทานช่วง ห้วยไผ่-แยกห้วยชินสีห์ ซึ่งแต่เดิมมืดมาก มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยตั้งแต่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขึ้นมา  ทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย