เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ หลัง 30 พ.ย.นี้ ห้ามใช้แรงงานเถื่อน กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯอย่างจริงจัง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 64 เพื่อเก็บตกแรงงาน 3 สัญชาติ ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทย และได้รับการดูแลตามสิทธิที่พึงมี

 

เตือน! สถานประกอบการ นายจ้าง หลังสิ้นเดือนนี้ ห้ามใช้แรงงานเถื่อน

หลังจาก 30 พ.ย. 64 กระทรวงแรงงานจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทื่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯอย่างจริงจัง หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน

 

เตือน! สถานประกอบการ นายจ้าง หลังสิ้นเดือนนี้ ห้ามใช้แรงงานเถื่อน

เตือน! สถานประกอบการ นายจ้าง หลังสิ้นเดือนนี้ ห้ามใช้แรงงานเถื่อน

 

หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

เตือน! สถานประกอบการ นายจ้าง หลังสิ้นเดือนนี้ ห้ามใช้แรงงานเถื่อน