ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 6,335 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย เสียชีวิต 37 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รวม 6,335 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 

  • หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,959,663 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย

 

  • เสียชีวิต 37 ราย

ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 6,335 หายป่วย 7,218 รักษาอยู่ 80,657 ดับ 37 ราย