องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา โดยในวันที่ 27 พ.ย.นี้ วัคซีนโมเดอร์นา ล็อที่ผลิตจากประเทศสหรัฐฯ จะถึงเมืองไทยอีกจำนวน 1,382,000 โดส

24 พฤศจิกายน 2564 ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส 

อภ.เผย 27 พ.ย.นี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส

 

ซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาล็อตดังกล่าวจะมาถึงประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700โดส

อภ.เผย 27 พ.ย.นี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

อภ.เผย 27 พ.ย.นี้ วัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยอีก จำนวน 1,382,500 โดส