"ชินวรณ์" เผยพรรคร่วมรัฐบาล เสนอร่าง พ.ร.ป.การเลือก ส.ส.-พรรคการเมือง ร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพ คาดเสนอรัฐสภา ธ.ค.นี้

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล พูดถึงการเสนอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ของพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาล  มีความเห็นว่า  จะร่วมกันเสนอให้เป็นร่างเดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพ เพราะเป็นกฎหมายสำคัญประกอบรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญเป็นกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 180 วันหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้  ซึ่งขณะนี้วิปรัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะยกร่างกฎหมาย และในการประชุมครั้งแรก จะกำหนดกรอบต่างๆ และในสัปดาห์นี้จะให้แต่ละพรรคการเมืองได้ส่งร่างที่แต่ละพรรคได้ยกร่างฯไว้ 

พรรคร่วมรัฐบาลจะแก้ไขเฉพาะประเด็นสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเท่านั้น โดยจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมวิปรัฐบาล   เพื่อพิจารณาครั้งสุดท้ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคาดว่าภายในเดือนธันวาคมก็จะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้

 

“ระบบบัตร 2 ใบนั้น มีข้อดีที่ทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง และทำให้อิทธิพลของการซื้อเสียงลดลง และที่สำคัญยังส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองให้กับประชาชนสามารถเลือกทั้งพรรคและตัวบุคคลได้ ซึ่งเป็นไปตามโมเดลรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ทำให้พรรคใหญ่มีความเข้มแข็งขึ้น แต่ก็จะกระทบกับพรรคขนาดเล็กในเรื่องของการคิดคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะใช้วิธีคิดสัดส่วนโดยตรง ข้อดีอีกประการคือจะไม่มีระบบบัตรเขย่งและจะไม่มี ส.ส.ปัดเศษ” นายชินวรณ์ กล่าว