svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ชวน” พร้อมบรรจุกม.ลูก 2 ฉบับทันทีหากรัฐบาลเสนอ

22 พฤศจิกายน 2564

“ชวน หลีกภัย” พร้อมบรรจุกฎหมายลูก 2 ฉบับทันทีที่รัฐบาลเสนอ หวังไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนพิจารณากฎหมายแล้วเสร็จ

22 พฤศจิกายน 2564 นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100 คน ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ว่า กกต.เป็นส่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้รัฐบาล เพื่อให้เสนอต่อสภาฯ หรือส.ส.สามารถเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายหมายทั้ง 2 ฉบับได้ แต่โดยทั่วไปรัฐบาลจะเป็นผู้เสนอ ซึ่งคาดว่า กกต.น่าจะเตรียมยกร่างไว้แล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมผ่านความเห็นขอบจากรัฐสภา เพื่อให้รัฐบาลพิจารณา

 

"คาดว่ารัฐบาลจะเสนอให้สภาพิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม หรือมกราคม 2565 เพราะนายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ก็ส่งสัญญาณมาแล้ว 2-3 ครั้ง  ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะเสนอ เข้าสภาเมื่อไหร่หากภายในเดือนธันวาคมนี้ก็สามารถบรรจุวาระได้เลย และกระบวนการพิจารณาก็จะใช้เวลาไม่นานเนื่องจาก กฎหมายไม่มีความซับซ้อนและเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ"

 

“ชวน” พร้อมบรรจุกม.ลูก 2 ฉบับทันทีหากรัฐบาลเสนอ

 

อย่างไรก็ตามหากระหว่างมีการแก้ไขเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมือง อาจจะทำให้การพิจารณากฎหมายมีปัญหาได้  แต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น สภาเองก็ต้องเตรียมให้พร้อมหากรัฐบาลเสนอมาก็ต้องพร้อมบรรจุวาระทันที

 

ส่วนที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152  นั้น ประธานสภากล่าวว่า สามารถทำได้ ช่วงนี้จึงขอความร่วมมือสมาชิกให้มาประชุมเพิ่มในวันศุกร์ เพื่อนำเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่ให้เสร็จโดยเฉพาะกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลจะต่องไม่ค้างอยู่แม้แต่เรื่องเดียว เพราะในเดือนธันวาคมนั้นมีวันหยุดหลายวัน