ข่าวดี! กทม. เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เช็คเงื่อนไข- ช่องทางรับวัคซีน

     วันนี้ (23 พ.ย.) มีรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรุงเทพฯ ประกาศเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

การฉีดวัคซีนโควิด รองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน

 

ข่าวดี! กทม. เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทุกสัญชาติ
 

ช่องทางการลงทะเบียน 2 ช่องทาง

นัดหมายผ่าน แอป QueQ สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 สำหรับกลุ่มนี้จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยมี

ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ
เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก บริการสาธารณะ
เลือกสถานที่เข้ารับบริการ กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป และ
เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

นัดหมายแบบกลุ่ม สำหรับหน่วยงาน/กิจการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม เช่น ร้านค้าทั่วไป สถานประกอบการ โรงเรียน/สถานศึกษา ตลาด บริษัท/ห้างร้าน และแคมป์ก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติ 

 

ข่าวดี! กทม. เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทุกสัญชาติ
 

เป็นหน่วยงาน/กิจการที่มีสถานที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีจำนวนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนมากกว่า 10 คนขึ้นไป

ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 เป็นต้นไป โดยการสแกน QR CODE ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งสำนักอนามัยจะติดต่อนัดหมายต่อไป

 

     ผู้สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ 

 

ข่าวดี! กทม. เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทุกสัญชาติ