background-defaultbackground-default
วอนอย่าตกใจ โควิดติดหมูสู่คน อธิบดีปศุสัตว์ ย้ำ ตรวจเชิงรุกทุกขั้นตอน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก โควิดติดหมู่สู่คน ย้ำ กรมปศุสัตว์ มีการตรวจเชิงรุกทุกขั้นตอน พร้อมให้ความเชื่อมั้่น ในการบริโภคเนื้อหมู

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่า โควิดที่ติดในหมู่ สามารถสู่คนได้ ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะที่ต้องดูแล กำกับ หน่วยงานที่ดูแลด้านการผลิตภาคปศุสัตว์และด้านความปลอดภัยอาหาร เปิดเผยว่า ขอประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวล เพราะกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา และโรคไวรัสชนิดอื่นๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และจากผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมา ยังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรทั้ง 5 สายพันธุ์ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> นักไวรัสวิทยา เผยข้อมูลชวนตะลึง ไวรัสโคโรนาในหมูติดสู่คนได้

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

นอกจากนี้ มีมาตรการคุมเข้มในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สถานประกอบการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 
 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตั้งแต่มีการเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกในสถานประกอบการและตลาดสดแล้วจำนวนกว่า 4,477 ตัวอย่าง ผลทั้งหมดไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างเนื้อสัตว์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> "นักไวรัสวิทยา" เทียบชัดๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก

วอนอย่าตกใจ โควิดติดหมูสู่คน อธิบดีปศุสัตว์ ย้ำ ตรวจเชิงรุกทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ในทุกสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานทำการตรวจโรคสัตว์และกำกับควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี และควบคุมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จากการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคและประชาชนทุกคน มั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยอาหาร และย้ำชัดว่าอย่าตื่นตระหนก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >> "หมอยง" สรุปให้ 20 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับวัคซีนโควิด

วอนอย่าตกใจ โควิดติดหมูสู่คน อธิบดีปศุสัตว์ ย้ำ ตรวจเชิงรุกทุกขั้นตอน

อ้างอิง

  • https://www.bangkokbiznews.com/news/973226
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด