ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย ใช้พื้นที่และยุทโธปกรณ์ให้ชาวนาตากข้าว ช่วยลดความชื้น รักษาราคาผลผลิต พร้อมส่งกำลังพลช่วยเกี่ยวข้าว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (16 พ.ย.) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติผ่านช่องทางต่างๆ จึงได้ให้แนวทางการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม จากที่หน่วยทหารได้ปฏิบัติอยู่แล้ว โดยกำชับให้หน่วยทหารทุกกองทัพภาคนำศักยภาพของหน่วยทหารในมิติต่างๆ

 

     โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการในหน่วย ไปใช้ในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้ เท่าที่หน่วยทหารสามารถจะดำเนินการได้ 

 

     เร่งด่วนคือ “เปิดค่ายตากข้าวช่วยชาวนา” หรือ การช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวให้ทันต่อสถานการณ์อุทกภัย พร้อมนำอุปกรณ์เครื่องมือทางทหารดัดแปลงใช้ประโยชน์ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามอุดมการณ์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน” 
 

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย

     โดยสัปดาห์นี้ค่ายทหารที่จัดพื้นที่ในหน่วยให้ชาวนานำข้าวมาตากลดความชื้น อาทิ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จ.ขอนแก่น , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ที่บ้านน้อมเกล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , กองพันทหาราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี    

 

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย

 

     ส่วนหน่วยทหารที่นำกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเกี่ยวข้าว อาทิ กรมทหารพรานที่ 13 ช่วยเกี่ยวข้าวบ้านคลองยางนอก หมู่.8 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว , มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวข้าว เรือท้องแบนและกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเกี่ยวข้าวที่น้ำท่วมในพื้นที่บ้านขมิ้น ม.7 ต.ดินดำ อ.จังหาร และบ้านหนองบังทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด , มณฑลทหารบกที่ 25 ช่วยเกี่ยวข้าวที่ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ , กองพลทหารราบที่ 6 ช่วยเกี่ยวข้าวที่ บ้านท่าค้อ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม , กรมทหารพรานที่ 23 ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาที่บ้านโนนยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย
 

     สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก 02-2977648 , ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 โทร. 02-2815443 , ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โทร.044-245946 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 โทร. 055-242859, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร. 075-383405

 

ผบ.ทบ.สั่งทหารเปิดค่ายช่วยเหลือชาวนาจากวิกฤตอุทกภัย