การบินไทยรอคลังเคาะ ‘แปลงสินทรัพย์เป็นทุน-ซื้อหุ้นเพิ่มทุน’ หลังรัฐบาลไม่สนับสนุนเงินทุน 2.5 หมื่นล้าน ขณะที่ 9 เดือนแรก 64 กำไรสุทธิ 51,121 ล้านบาท รายได้รวม14,990 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จากผลกระทบมาตรการจำกัดการเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ระบุ ขณะนี้การบินไทยกำลังรอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางว่าจะตัดสินใจอย่างไร เนื่องจากรัฐบาลไม่สนับสนุนเงินกู้ 25,000 ล้านบาท การบินไทยจำเป็นต้องแก้ไขแผนฟื้นฟู ซึ่งจะแก้อย่างไร มีการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือการแปลงหนี้เป็นทุนของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าอยากให้เป็นแนวทางไหน กรณีกระทรวงการคลังไม่เลือกทั้งการแปลงหนี้เป็นทุนหรือการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาจากการที่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนอัตราหุ้นละ 2.54 บาท สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังจะลดลงอัตโนมัติจาก 48% เหลือ 8% ซึ่งปัจจุบันภาครัฐเป็นเจ้าหนี้การบินไทย 13,000 ล้านบาท โดยหวังว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังภายในเดือนนี้หรือภายในสิ้นปี ในการพิจารณาความเหมาะสมและทางเลือกต่างๆที่นำเสนอไปแนวทางไหนดีที่สุด

การบินไทยยังรอคลังเคาะ แผน อุ้มธุรกิจ

ส่วนเงินกู้จากภาคเอกชน 25,000 ล้านบาท เป็นไปตามแผนการ เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ ว่าจะต้องได้เงินภายในต้นปีหน้าไม่เกินไตรมาส 1/2565

 

ทั้งนี้ ย้ำว่าแม้การบินไทยจะไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากรัฐบาล 25,000 ล้านบาท แผนการฟื้นฟูกิจการยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผน

 

สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2564 โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,990 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 29,230 ล้านบาท หรือ 66.1% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36,481 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 41,695 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งลดลง ตลอดจนการดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูปธุรกิจ

การบินไทยยังรอคลังเคาะ แผน อุ้มธุรกิจ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ จำนวน 73,084 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ อาทิ การปรับโครงสร้างหนี้ การขายทรัพย์สินและเงินลงทุน การปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ ในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท

การบินไทยยังรอคลังเคาะ แผน อุ้มธุรกิจ

บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคง มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินกิจการ ระหว่างการจัดหาสินเชื่อใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในระยะต่อไปได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการหารายได้จากการพัฒนาระบบตัวแทนจำหน่าย การบริหารช่องทางการขายตรง ตลอดจนการลงทุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามายกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คู่ขนานมาโดยตลอด มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่องและทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ทำการเพิ่มเส้นทางบินและเที่ยวบิน ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ ไปยัง 44 จุดหมายปลายทางหลักในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เปิดประตูเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมไทยเป็นหนึ่ง รองรับผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ผลักดันให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารกลับไปสู่ระดับ 1 แสนล้านบาทในปี 2565 และตอกย้ำความเป็นสายการบินแห่งชาติ ในการร่วมเปิดประเทศและทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ