ระนอง - “บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจังหวัดระนอง ทั้งมิติด้านความมั่นคง สถานการณ์ด้านแรงงาน และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.00 น. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยพลเอกชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรีศรัญญู  ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองและผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานระนอง  จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจังหวัดระนอง และมิติด้านความมั่นคง จากนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สถานการณ์ด้านแรงงาน จากนางสาวยุพา  ทองถม แรงงานจังหวัด และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  จากนายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  ณ ห้องรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง 

“บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง
   

ซึ่งจังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ทั้งทางบกและทางทะเล รวมระยะทาง 169 กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติทางบกที่เสี่ยงต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 31 ช่องทาง และมีช่องทางธรรมชาติทางทะเลและเกาะแก่งที่สามารถเดินเรือมายังจังหวัดระนองเพื่อขึ้นฝั่งหรือเดินทางไปยังประเทศที่สามในช่วงลมมรสุมสงบ ทำให้มีปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่นยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยหลัก ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และหน่วยสนับสนุนอีก 21 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 4 ตุลาคม 2564 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองได้ 513 คน ผู้นำพา 11 คน และให้ที่พักพิง 3 คน ด้านการปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2,788 คดี ผู้ต้องหา 2,833 คน ยึดของกลางยาบ้าได้ 153,285 เม็ด ไอซ์ 8,910 กรัม กัญชา 26,587 กรัม และสามารถยึดทรัพย์ได้เกือบ 40 ล้านบาท 
 

“บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง “บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ในห้วงเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จับได้จำนวน 124 คดี ความเสียหาย 9.8 ล้านบาท ด้านแรงงาน จ.ระนองมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน 32,494 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 31,891 คน  ลาว 70 คน กัมพูชา 19 คน และอื่น ๆ 514 คน ส่วนสถานการณ์แรงงานจังหวัดระนองช่วงโควิด-19 มีสถานประกอบกิจการเลิกจ้าง/ปิดกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้าง 284 คน เลิกจ้างบางส่วน 2 แห่ง ลูกจ้าง 145 คน ลูกจ้างได้รับเงินชดเชย 4.8 ล้านบาทเศษ และมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 6,268 ราย ได้จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน 35.46 ล้านบาทเศษ และสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดระนอง ใช้นโยบาย "ระนองโมเดล" ในการขับเคลื่อนที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมผู้ป่วยสะสม 9,568 ราย หายป่วยแล้ว 9,321 ราย เสียชีวิตสะสม 104 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนมีเป้าหมาย 228,507 คน ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 163,501 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของประชากรเป้าหมาย

“บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง
 
โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการจังหวัดระนองด้วย โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(IUU) การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการใช้เหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
  
จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีเมืองระนอง อาทิ  กาแฟดีเมืองระนอง กุ้งแห้ง กาหยู และกลุ่มผ้าปักเมืองระนอง     ก่อนจะเดินทางไปยังท่าเรือหัวถนน หมู่ที่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปด้านการป้องกันชายแดน จากฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรระนอง ตามลำดับ

“บิ๊กป้อม” ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง

ภาพ/ข่าว โดย : บุญเลื่อน  พรหมประทานกุล จ.ระนอง
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด