ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 13อำเภอ 14โรงพยาบาลมูลค่ากว่า35ล้านบาท เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19 ขณะที่ นายแพทย์ สสจ.ออกประกาศคุมเข้ม มาตราการป้องกันวิด19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์  โฆสปัญฺโญ)  ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็น  นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม  และทำพิธีส่งมอบจำนวน 14 คัน มูลค่า 35 ล้านบาท  เพื่อใช้รับ-ส่งผู้ป่วยวิกฤต  และผู้ป่วยฉุกเฉิน

ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 35ล้านบาท
                 
พระครูภาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ) ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)  เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่ง  มีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในตลาดสด  และในกลุ่มนิสิต  นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีการระบาด  แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเชื้อมาจากต่างพื้นที่  จึงได้ปรึกษากับลูกศิษย์   ว่าจะนำเงินที่ญาติโยมนำมาทำบุญทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลตอนแรกคิดไว้ว่า จะจัดซื้อ 4 คัน  แต่คิดไปคิดมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่รถฉุกเฉินไม่เพียงพอ  จึงตัดสินใจซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาล 14 โรงพยาบาลเลยรวดเดียว  รวมแล้วจัดซื้อไปทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท  โดยมียอดเงินทำบุญทอดกฐินปี 2564 นี้จำนวนทั้งสิ้น 114,176,339.93 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 35ล้านบาท
 

โดยวัดป่าวังน้ำเย็น  ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบับเบิ้ลแอนด์ซิล  ในลักษณะของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล  มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยว  ศาลาไม้ขนาดใหญ่  บรรยากาศสงบร่มรื่น  มีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 35ล้านบาท

โดยภายในได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพ  เป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน  มีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพ  มีเครื่องปั๊มหัวใจ  เครื่องช่วยหายใจ  กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น  วิทยุสื่อสาร  ไฟฉุกเฉิน  ซึ่งครบครัน  และเมื่อทำการส่งมอบเสร็จ  ก็สามารถนำรถไปใช้ออกปฏิบัติการได้ทันที

ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 35ล้านบาท
 

ขณะที่ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ที่ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง การนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 - 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและ อยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน

ฮือฮา บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน 35ล้านบาท

โดย - เอนก กระแจ่ม