นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กำชับแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบตัดไม้มีค่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกัน การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

อธิบดีกรมป่าไม้ กำชับแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ซ้ำซาก

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีได้กำหนดส่งมอบพื้นที่ คทช.ให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดในต้นปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลได้มอบให้กับพี่น้องประชาชน และการแก้ไขปัญหากรณีต้นยางนาบนถนนสายลำพูน – เชียงใหม่

อธิบดีกรมป่าไม้ กำชับแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ซ้ำซาก

โดยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้องให้ความรู้กับประชาชน และประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวในที่ประชุมว่า

"การปฏิบัติงานต้องทำงานกันเป็นทีม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากงานบางอย่างมีจำนวนบุคลากรน้อย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอายุมากขึ้น เช่น งานป้องกัน การทำงานจะต้องช่วยกันในภาพรวม และถือความสำคัญขององค์กรเป็นลำดับแรก"

อธิบดีกรมป่าไม้ กำชับแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ซ้ำซาก  

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด