ผลการประชุมของ "ปปง." ส่งเรื่องให้อัยการขอศาล มีคำสั่งนำทรัพย์คดี “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” มูลค่ารวมกว่า 127 ล้านบาท ชดใช้คืนผู้เสียหาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้าการอายัดทรัพย์สินคดีฉ้อโกงพันล้าน ที่มีนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก และพวก เป็นผู้ต้องหา ตามที่ ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฉ้อโกงประชาชนนั้น  

 

ล่าสุด พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.159/2564 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 8 ก.ย.มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามมาตรา 48 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และสำนักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างวันที่ 13 ก.ย.- 12 ต.ค.

 

สำนักงาน ปปง.ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.และคณะกรรมการมีมติให้สำนักงาน ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.159/2564

 

โดยมีทั้งหมด 78 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง , เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร , หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์) รวมมูลค่าประมาณ 127,739,719.88 บาท พร้อมดอกผล คืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ปปง.เสนอนำทรัพย์สิน "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" 127 ล้าน ชดใช้ผู้เสียหาย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด