กระบี่ - เปิดเรียนวันแรกเทอม 2 ช่วงการระบาดโควิด-19 โรงเรียนเอกชนประถมและมัธยมแยกเด็กบ้านไกลและใกล้เรียนเป็นกลุ่ม ออนไซด์-ออนไลน์ทั้ง 8 อำเภอ 16 แห่ง อาชีว 4 อำเภอ 5 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

           1 พศจิกายน 2564 นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนทางออนไซด์และทางออนไลน์ เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังจากที่ทุกโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ได้เปิดสอนทางออนไลน์มาเป็นเวลานาน ที่โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 
            พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกระบี่อย่างเคร่งครัด ไมว่าจะเป็นการกำหนดจุดรับส่งของผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนที่จะเข้ามาในโรงเรียนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างในการเรียน รวมถึงเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยมีหลักฐานมาแสดง
เรียนออนไซต์เทอม 2 วันแรกทั้ง 8 อำเภอ จ.กระบี่              

               ในการเปิดภาคเรียนวันแรกพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ดีใจที่ได้มาพบเพื่อนถึงจะไม่ครบทุกคนและคุณครู ทั้งได้มาเจอห้องเรียนที่มีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 20 คนเพราะจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรียน ซึ่งคนที่ไม่ได้มาเรียนแบบออนไซด์จะต้องเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน

เรียนออนไซต์เทอม 2 วันแรกทั้ง 8 อำเภอ จ.กระบี่
               ด้านของคุณครูผู้สอนก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน ต่างก็ดีใจที่เห็นเด็กมาเรียนด้วยความตั้งใจและเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ซึ่งเด็กที่มาเรียนทางโรงเรียนจะคัดกรองด้วยวิธีการแยกเป็นกลุ่ม ให้เด็กบ้านที่อยู่ใกล้กันในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล มาเรียนร่วมกัน และกลุ่มเด็กบ้านที่อยู่ในพื้นที่มาเรียนอีกกลุ่ม
เรียนออนไซต์เทอม 2 วันแรกทั้ง 8 อำเภอ จ.กระบี่                 

               โดยภาพรวมโรงเรียนตั้งเป้าว่าจะมีนักเรียนมาเรียน 50 เปอร์เซ็นต์ แต่มาจริงเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่มีความมั่นใจ และจากสอบถามนักเรียน ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มาเรียนแบบออนไซด์สนุกกว่าและเข้าใจง่ายกว่าเรียนแบบออนไลน์ เพราะบางพื้นที่สัญญาณกับรับไม่ค่อยจะดีจึงทำให้ไม่ประติดประต่อ

เรียนออนไซต์เทอม 2 วันแรกทั้ง 8 อำเภอ จ.กระบี่
              สำหรับจังหวัดกระบี่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 8 อำเภอ 11 หน่วยงาน มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 458 แห่ง สังกัดรัฐ 408 แห่ง เอกชน 50 แห่ง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 43,306 คน นักเรียนรับวัคซีน  34,511 คน ไม่รับวัคซีน 11,291 คน สาเหตุเลือกวัคซีนและพ่อแม่ไม่มั่นใจ โดยมีโรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนตามรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ เซฟตี้โซนอินสคูล ในครั้งนี้ 163 แห่งแยกเป็นในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 115 แห่ง 

เรียนออนไซต์เทอม 2 วันแรกทั้ง 8 อำเภอ จ.กระบี่
              สังกัด มัธยมศึกษา 16 แห่งเรียนแบบออนไซด์ผ่านระบบไทยสต็อบโควิดพลัส  แบบออนไซด์ ออนไลน์ ไฮบริด สังกัดอาชีวศึกษา 5 แห่ง เรียนผ่านระบบไทยสต็อบโควิดพลัส แบบออนไซด์ ออนไลน์ ไฮบริด สังกัดเอกชนในระบบ 22 แห่ง สังกัดเอกชนนอกระบบ 4 แห่ง สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ 1 แห่ง และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ทั้ง 115 แห่งเรียนแบบออนไลน์

ภาพ/ข่าว โดย : สิทธิชัย สิขวัตร จ.กระบี่