เริ่มคืนนี้คืนแรก คำสั่งยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-นนทบุรี และจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัด/พื้นที่ แต่ยังคงเคอร์ฟิวใน 7 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (31 ต.ค.64)  ถือเป็นวันแรกที่ “การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิการห้ามออกนอกเคหสถาน มีผลตั้งแต่เวลา 23.00น. น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 64

 

เริ่มคืนนี้ ! ยกเลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - เว้นพื้นที่ 7 จังหวัด

 

 

มี 17 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร

 

 • จังหวัดกระบี่

 

 • จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)

 

 • จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

 

 • จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)

 

 • จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

 

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

 

 • จังหวัดพังงา

 

 • จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

 

 • จังหวัดภูเก็ต

 

 • จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

 

 • จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

 

 • จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

 

 • จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

 

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)

 

 • จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอท่าบ่อ)

 

 • จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

เริ่มคืนนี้ ! ยกเลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - เว้นพื้นที่ 7 จังหวัด

ขณะเดียวกันยังคงมีอีก 7 จังหวัด ที่มีประกาศเคอร์ฟิว หรือ การห้ามออกนอกเคหสถาน ซึ่งเป็น 7 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ตามมติศบค. วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 

ที่ลดพื้นที่สีแดงเข้ม จาก 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด ที่ยังอยู่มีประกาศเคอร์ฟิวช่วงเวลา 23.00-03.00 น. โดย 7 จังหวัดที่มีเคอร์ฟิวมีดังนี้

 

จังหวัดจันทบุรี

 

จังหวัดตาก

 

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 • จังหวัดนราธิวาส

 

 • จังหวัดปัตตานี

 

 • จังหวัดยะลา

 

 • จังหวัดสงขลา

 

 

เริ่มคืนนี้ ! ยกเลิกเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - เว้นพื้นที่ 7 จังหวัด

 

นอกจากพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ที่ไม่มีประกาศเคอร์ฟิวแล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัด ที่ก่อนหน้านี้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และต่อมามติศบค.วันที่ 29 ตุลาคม 64 ได้ปรับโซนสีโควิดใหม่อีกครั้ง มีการลดพื้นที่สีแดงเข้มลงจาก 23 เหลือ 7 จังหวัด ทำให้ 16 จังหวัดที่เคยมีประกาศเคอร์ฟิวเพราะอยู่พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่มมีผลบังคับใช้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิววันที่ 31 ตุลาคม เวลา 23.00 น. เป็นต้นไปด้วยเช่นกัน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด