กรณีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยสัสดีอำเภอติดเชื้อโควิด-19 คาดว่าน่าจะติดเชื้อจากผู้ที่มารายงานตัวทหารใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. 64

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ตุลาคม 2564 กรณีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยสัสดีอำเภอติดเชื้อโควิด-19

1. ผู้ติดเชื้อ จ.ส.อ.เจษฎา โคตรชมภู เสมียนหน่วยสัสดีอำเภออาจสามารถ ที่ทำงานที่ว่าการ อ.อาจสามารถ ชั้น 1 เข้ารับการตรวจที่ รพ.อาจสามารถ เมื่อ 29 ต.ค.2564 ได้รับแจ้งผลการตรวจวันที่ 30 ต.ค.2564

  • ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ร.ต.พนม ดวงประทุม ผช.สัสดี รกท.สัสดี อ.อาจสามารถ ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ
  • หน่วยงานที่อยู่ที่ว่าการ อ.อาจสามารถ ชั้น 1 ด้านเดียวกัน สนง.ปศุสัตว์ อ./สนง.ประมง อ./ท่องเที่ยวและกีฬา อ.(ไม่ได้กั้นห้องใช้ตู้ทำงานกั้น) และ สนง.สรรพากรพื้นที่ อาจสามารถ(กั้นห้องแยกเป็นสัดส่วน)

ทหารใหม่อ.อาจสามารถ ติดโควิด แพร่เชื้อสัสดี

2. สาเหตุการติดเชื้อ จากการสอบสวนโรค คาดว่าน่าจะติดเชื้อจากผู้ที่มารายงานตัวทหารใหม่ ณ หน่วยสัสดี อ.ระหว่าง 27-28 ต.ค.2564

3. การดำเนินการของ อ.

3.1 ประสาน รพ.อาจสามารถ รับตัว จ.ส.อ.เจษฎาฯ เข้ารับการรักษา

 3.2 ให้ ร.ต.พนมฯ กักตัว และรอเข้ารับการตรวจครั้งที่ 2

3.3 ให้บุคลากรหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง สังเกตอาการตัวเอง

3.4 ตรวจคัดกรองทหารใหม่แบบ RT-PCR  วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.2564 จำนวน 48 ราย (รอผลตรวจ) นัดตรวจวันจันทร์ที่ 1 พ.ย 2564 จำนวน 21 ราย

3.5 ประสาน ทต.อาจสามารถทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำงานหน่วยสัสดี อ./หน่วยใกล้เคียง และหน่วยงานในที่ว่าการ อ.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2564 และจะทำการฉีดพ่นอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย.2564

ทหารใหม่อ.อาจสามารถ ติดโควิด แพร่เชื้อสัสดี

3.5 ทำการสอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อตาม Time Line

3.6 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มข้มต่อเนื่อง