แพร่ - เปิด 30 บูธ ในโครงการ“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”ครั้งที่ 1 เพื่อทดสอบการพัฒนาสินค้าชุมชนชนิดใหม่กว่า 40 รายการ ของ 20 หมู่ บ้าน พร้อมนำสินค้าชุมชนทั่วจังหวัดแพร่ กว่า 1,000 รายการมาจำหน่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด การพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย)อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”-กระตุ้นศก.หลังโควิด

 

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำจังหวัดแพร่ ปี 2564 อาทิ กิจกรรม น้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปปรับใช้ กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP กิจกรรมทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 

ก่อนหน้านี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการอบรม และพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์ 20 หมู่บ้านเพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาไปเป็นสินค้า OTOP ซึ่งจะเป็นการช่วยให้มีสินค้าในชุมชนที่สามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายและสร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชนได้ดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว มาทดลองจำหน่ายเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่” โดยได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดแพร่มาร่วมกันจำหน่ายรวม 30 บูธมากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ 

“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”-กระตุ้นศก.หลังโควิด

โดยแบ่งออกเป็น 1.บูธผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก 10 หมู่บ้านจำนวน 10 บูธ 2.บูธผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดแพร่จำนวน 10 บูธ 3.บูธผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตรและหมู่บ้านนวัตวิถี จำนวน 10 บูธ โดยกิจกรรมทดสอบตลาดจะมีการจัดขึ้น 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 4 วัน คือ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 โดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ มีการแจกคูปองส่วนลดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ มีการแจกคูปองชิงโชคลุ้นรางวัลแจกสร้อยคอทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้า และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆต่อไป

 

“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”-กระตุ้นศก.หลังโควิด

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นการกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ซึ่งการเปิดตลาดจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสในการซื้อขาย ให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในจังหวัดแพร่ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ ได้นำภูมิปัญญาสัมมาชีพชุมชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆมาสู่การพัฒนาให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค สามารถจำหน่ายได้เหมาะสมแก่ตลาดที่จะพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ซึ่งนับเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนต่างๆกว่า 40 กลุ่ม ใน 20 หมู่บ้าน

“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”-กระตุ้นศก.หลังโควิด

อย่างไรก็ดี  วันนี้ถือเป็นการทดสอบตลาดครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและจะเป็นการจำหน่ายนำรายได้กลับไปสู่ครัวเรือนเพื่อให้ชาวบ้านและชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขอย่างยั่งยืน

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่