รมว.ทส. เผย นายกฯและคณะ จะเข้าร่วมประชุม COP26 เพื่อแสดงท่าทีและเจตนารมณ์ของประเทศไทย ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด รวมถึงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2065 ภายใต้กรอบความตกลงปารีส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยถึง กรอบท่าทีการเจรจาของไทยในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 

รมว.ทส. เผย นายกฯเตรียมเข้าร่วมประชุมโลกร้อน

รมว.ทส.เปิดเผยว่า ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  เราได้ให้ความสำคัญ ต่อประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

 

โดย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงท่าทีและเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี ค.ศ.2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission)  โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังศตวรรษนี้ รวมถึงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 

รมว.ทส. เผย นายกฯเตรียมเข้าร่วมประชุมโลกร้อน

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม  กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้กรอบความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Long-term low greenhouse gas emission development strategies: LT-LEDS)  


โดยประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีทำงานร่วมกับทุกภาคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีส และคาดหวังให้การประชุม COP26 สามารถหาข้อยุติร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นเจรจาที่ยังไม่มีข้อสรุปได้ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนภายใต้ความตกลงปารีสในระยะหลังปี ค.ศ. 2020 ต่อไป 

รมว.ทส. เผย นายกฯเตรียมเข้าร่วมประชุมโลกร้อน

และนอกจากนี้ ประเทศไทยจะมีการหารือทวิภาคี (Bilateral discussion and cooperation) ร่วมกับสมาพันธรัฐสวิส เพื่อพัฒนาความร่วมมือในประเด็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนอยู่ระหว่างการพิจารณานัดหมายการหารือร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ถึงโอกาสการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันต่อไปอีกด้วย

ไม่นานมานี้รายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ได้เตือนว่าโลกได้ร้อนขึ้นแล้ว 1.1 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และกำลังจะร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ทั่วโลกล้มเหลวเป้าหมายที่จะทำให้โลกร้อนไม่เกิน 1.5-2 องศาเซลเซียสภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ โดยทั่วโลกได้จับตามองงาน COP26 ถึงมาตรการต่างๆด้านสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากผู้นำโลก ไม่ว่าจะเป็นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ที่จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศและโลกของเรา 

รมว.ทส. เผย นายกฯเตรียมเข้าร่วมประชุมโลกร้อน