อาเซียนและออสเตรเลียตกลงที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันนี้

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับประเทศพันธมิตร อาเซียนและออสเตรเลียได้ตกลงที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยจะมีการเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการทูตและความร่วมมือหลายด้าน ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าออสเตรเลียต้องการมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

ออสเตรเลียบอกในที่ประชุมว่าจะลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเงิน 154 ล้านดอลลาร์ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข ความมั่นคงด้านพลังงาน ต่อต้านการก่อการร้าย ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ และแจกทุนการศึกษาหลายร้อยทุน

บรูไนซึ่งเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ บอกว่าการตกลงเป็นหุ้นส่วนร่วมกันครั้งนี้ เป็นหมุดหมายใหม่ของความสัมพันธ์ที่มีความหมาย มีสาระ และมีประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย