ชาวบ้านในตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนน้ำป่าจากดงระแนง กัดเซาะถนนเละเสียหายกว่า 1 กม. ทำให้สัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตรไม่ได้

27 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจผลกระทบของฝนที่ตกลงมา ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ติดแนวป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซาก ติดต่อกันหลายปี เช่น รางระบายน้ำ พื้นที่การเกษตร เส้นทางคมนาคม ได้รับความเสียหายหลายจุด โดยเฉพาะที่ถนนสายบ้านคำแมด หมู่ 13 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เชื่อมกับพื้นที่การเกษตร ที่เป็นนาข้าว  ไร่ในสำปะหลัง และสวนมะม่วง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
โดยนายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ทต.บัวบาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่และความเสียหาย หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าถนนที่ใช้สัญจร เพื่อคมนาคมและขนส่งผลผลิตการเกษตร ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำป่า จึงเรียกร้องให้ทำการตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ให้ข้อมูล

ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำป่ากัดเซาะถนนขนส่งผลผลิตเกษตรพังยับ


    

นายประวิทย์ ดีแป้น อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 206 หมู่ 13 บ้านคำแมด ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาตลอดปี ทำให้เกิดน้ำป่าจากดงระแนง ไหลลงมาพื้นที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บ้านคำแมด ส่งผลให้ถนนไปสู่แปลงนา ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วงของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายซ้ำซาก นอกจากนี้เดิมถนนสายดังกล่าวมีความกว้าง  3-4 เมตร ปัจจุบันบางจุดเหลือเพียง 1-2 เท่านั้น เนื่องจากถูกน้ำป่ากัดเซาะพังเสียหาย  รถยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้ ชาวบ้านบางคนที่มีพื้นที่ติดกับถนนสายดังกล่าว ได้ถอยที่ทำกินเข้ามาตามแนวถนนเป็นแนวยาว เพื่อให้มีผิวถนนสำหรับการสัญจร เนื่องจากผิวถนนกลายเป็นทางเดินของน้ำป่าไปแล้ว
นายประวิทย์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายฝน ที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง บางวันมีน้ำป่าไหลหลากลงมา ระดับน้ำสูงเหนือหัวเข่า พอน้ำลดเหลือสภาพถนนที่ทรุดพัง  รถเล็กรถใหญ่ขับผ่านเข้ามาไม่ได้ ตนและเพื่อนบ้านที่มีที่ทำกิน และใช้ถนนสายนี้สัญจรเป็นประจำ ได้รับความเดือดร้อน และหวั่นประสบกับความยากลำบาก ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายปี จึงแจ้งผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวบานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสำรวจความเสียหาย เพื่อหาแนวทางแก้ไข ให้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้รับความสะดวกต่อไป

ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำป่ากัดเซาะถนนขนส่งผลผลิตเกษตรพังยับ


 

ขณะที่นายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบานกล่าวว่า ถนนสายดังกล่าว ติดชายป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ระยะทาง 1 กิโลเมตร เชื่อมกับ ต.เขาพระนอน ต.คลองขาม อ.ยางตลาด เป็นถนนเพื่อการเกษตร สำหรับให้พี่น้อง ประชาชน ใช้เดินทางเข้าไปประกองอาชีพและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก โดยมีการตัดผ่านและพัฒนาเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมา ประสบปัญหาน้ำป่าจากป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ไหลหลากลงมา  เกิดการกัดเซาะหลายครั้ง จึงเกิดการทรุดพังผิวถนน กลายเป็นทางเดินของน้ำป่า  เวลาที่ฝนตกลงมาไม่สามารถเดินทางได้
หลังทำการสำรวจความเสียหาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากน้ำป่าดงระแนง ในพื้นที่ ต.บัวบาน ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง 3 จุด คือจุดก่อนถึงปากทางบ้านตูม, จุดก่อนถึงปากทางบ้านโพธิ์ศรี และจุดถนนบ้านคำแมด โดยจากสอบถามความต้องการของชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหาคือ ต้องการให้มีการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำ โดยเบี่ยงเบนเส้นทางของน้ำป่า ให้กระจายออกไปหลายทิศทาง หรือทำการขุดบ่อกักเก็บน้ำในลักษณะของแก้มลิง เพื่อลดความรุนแรงของน้ำป่าในกรณีที่เกิดฝนตกลงมา เนื่องจากความแรงของน้ำป่าจากดงระแนง นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายให้กับเส้นทางคมนาคม พื้นที่การเกษตร บ่อเลี้ยงกุ้งเป็นประจำ ในขณะที่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ก็จะดำเนินการในโอกาสต่อไป โดยอยู่ระหว่างการสำรวจ และประเมินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการ

ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำป่ากัดเซาะถนนขนส่งผลผลิตเกษตรพังยับ

โดย- จักรพงษ์ ระวิวรรณ