"กองทัพบก"เปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองตรวจโควิดครบวงจร ที่แหล่งชุมนุมนายทหาร ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมปรับปรุงสโมสร ทบ. รับนโยบายเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 ตุลาคม 2564 พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้ปรับมาตรการและเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. นี้ โดยกองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนรัฐบาล เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และได้ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองกองทัพบกใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมการทหารช่าง), โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (มณฑลทหารบกที่ 11) และ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) ถ.วิภาวดี ซึ่งเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2564 โดยให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดให้กับประชาชน รวม 42,793 ราย จนเมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

 

กองทัพบกตั้งรพ.สนาม 3 แห่งช่วยปชช.บรรเทาโควิด

โดยกองทัพบกจึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ย้ายสถานที่มาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (กรมแพทย์ทหารบก) ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจคัดกรองโควิด การเอกซเรย์ปอด การรักษาโดยทีมแพทย์ รับยากลับบ้าน และการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุขและสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

 

พันตรีหญิง ปวีณา กล่าวต่อว่า ซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ ให้บริการประชาชนทั่วไป วันละ 500 คน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ เพื่อรับรหัสการนัดหมาย จากนั้นสามารถเข้ารับบริการได้ โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน

 

กองทัพบกตั้งรพ.สนาม 3 แห่งช่วยปชช.บรรเทาโควิด

 

ทั้งนี้ สโมสรทหารบก วิภาวดี อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้ง เป็นสถานที่จัดประชุม จัดเลี้ยง ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 1 พ.ย. 2564 และสนับสนุนการประกอบอาชีพของพนักงานลูกจ้าง เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

 

กองทัพบกตั้งรพ.สนาม 3 แห่งช่วยปชช.บรรเทาโควิด