svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้

13 ตุลาคม 2564

กองทัพบกสนับสนุนอากาศยาน สนับสนุนทีมแพทย์อาสา ขนย้ายเครื่องผลิตออกซิเจนประจำบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13 ตุลาคม 2564 เวลา 14.40 น. ที่ท่าอากาศยานปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีทีมแพทย์อาสาจากกรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์ ปานเทพ คณานุรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย สมาชิกหมออาสาพริบตาคลินิก สมาชิกเพจอีจัน สมาชิกสื่อกระจกเงา และสมาชิกสื่อเส้นด้าย นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มามอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  หลังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลำเลียงมาด้วยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก  c 295  

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้
 

นายแพทย์ ปานเทพ คณานุรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มแพทย์อาสาที่ได้ปฏิบัติงานให้การดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้น จึงได้มีการประสานไปยัง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการขนย้ายทางอากาศยาน รวมทั้งกำลังพลจากกองทัพบก ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน 

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้
 

สำหรับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทีมแพทย์อาสา ในการขนย้ายด้วยเครื่องบินของกองทัพบก มายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 167 เครื่อง Osat จำนวน 849 เครื่อง ปรอทดิจิตอล จำนวน 70 อัน ปรอทแก้ว จำนวน 30 อัน Canula จำนวน 1000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น ถุงแรกรับ จำนวน 255 ถุง ชุด PPE จำนวน  279 ชุด ATK จำนวน  2000 อัน N95 จำนวน 200 ชิ้น CPE จำนวน  240 ชุด Legcover จำนวน 280 อัน ยาพารา จำนวน 3000 ชุด Dextro จำนวน 3000 Bromhex จำนวน 3000 โฮมีโอ จำนวน 100 ถุงแดง จำนวน 1 ลัง โดยจะได้ส่งมอบให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ก่อนจะนำไปแจกจ่ายแก่ โรงพยาบาลนราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลมายอ และโรงพยาบาลหนองจิก นอกจากนี้ยังได้นำรวมไว้ที่ศูนย์ยะลาต้องรอด ซึ่งเป็นทีมอาสาอิสระเพื่อช่วยส่งต่อให้กับจุดที่ต้องการต่อไป

ขนย้ายอุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้


ภาพ/ข่าว โดย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า