นครปฐม- เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อมนายก อบจ.นครปฐม และสท.ตำบลบางเลน กำนัน ผญบ. ออกลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ระบุสิ่งของเป็นน้ำใจความช่วยเหลือจากญาติโยมหลาย ๆ ฝ่าย โดยวัดเป็นสะพานบุญนำมาจ่ายแจก

26 ตุลาคม 2564 ที่วัดบางเลน โดยพระครูเกษม ถาวรคุณ เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง เจ้าอาวาสวัดบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการ “คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน สู้ภัยน้ำท่วม” โดยออกช่วยเหลือแจกข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็น ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วม หลังน้ำจากแม่น้ำท่าจีน เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณวัดและหมู่บ้านดังกล่าว

เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อมคณะออกแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดยออกเดินสายแจกจ่ายถุงยังชีพตามบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน บริเวณที่น้ำลดบ้างแล้ว ก็เดินเท้าลุยน้ำไป ส่วนจุดใดที่ยังคงลึกอยู่ก็ใช้เรือเป็นพาหนะในการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนถึงมือ

เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อมคณะออกแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

พระครูเกษม ถาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบางเลน บอกว่านำถุงยังชีพ ที่นำมาแจกจ่ายชาวบ้านเป็นถุงยังชีพที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ที่นำข้าวสารมาช่วย พร้อมญาติโยมนำอาหารปรุงสุกที่วัด เอามามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งของเหล่านี้เป็นน้ำใจความช่วยเหลือจากญาติโยมหลาย ๆ ฝ่าย โดยวัดเป็นสะพานบุญนำมาแจกให้ต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณทำฝ่ายที่ช่วยเหลือซึ่งกัน ซึ่งในยามนี้ความรักความสามัคคีซึ่งกันละกันเป็นสิ่งที่ดีสุด

เจ้าอาวาสวัดบางเลน พร้อมคณะออกแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

ข่าว/ภาพ-สมคิด พรมมี