อุตรดิตถ์ - กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มผ่านระบบออนไลน์ “Zoom” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง นายกฯและส.อบต.

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมวิทยากรหัวหน้ากลุ่มงานของ กกต.จังหวัด ดำเนินการจัดอบบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกอบต.) ผ่านระบบการประชุม Zoom ถ่ายทอดสดไปยัง อบต.ทั้ง 53 แห่ง ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ผู้สมัคร เข้ารับฟัง ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน หลังเข้ารับตำแหน่ง

กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มออนไลน์-กติกาเลือกตั้ง

โดยบรรยากาศที่ทำการ อบต.ทั้ง 53 แห่ง คึกคัก ได้รับความสนใจจาก ผู้สมัคร ผู้ติดตาม และประชาชนขอเข้าร่วมรับฟังถึงระเบียบข้อกฎหมายการ เลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ ภายใต้มาตรากรคุมเข้มการป้องกันโควิด-19

นายนิยม กล่าวว่า หลังจาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต. กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง อบต.ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ มี อบต.53 แห่งต้องจัดการเลือกตั้ง หลังปิดรับสมัครพบว่ายอดผู้สมัครนายก อบต.มีจำนวน 129 คน และ ส.อบต.จำนวน 1,108 คน รวม 1,237 คน นับว่ามีความตื่นตัวในการอาสาเข้ามาพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน ทั้งนี้ กกต.ประจำ อบต.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรับรองหลังปิดรับสมัครแล้ว 7 วัน หรือในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ หลังจากนั้นเชื่อว่าแต่ละพื้นที่จะคึกคักและจัดเต็มเรื่องของการหาเสียง

กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มออนไลน์-กติกาเลือกตั้ง

ดังนั้นก่อนลงพื้นที่หาเสียง กกต.จังหวัดจึงจัดติวเข้ม เรื่องของกฎกติกา ข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้สมัคร เพราะหากมีการกระทำผิดผิดกฎหมายการเลือกตั้ง อาจทำให้มีการเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครยาว 20 ปี โดยเป็นการอบรมในลักษณะผ่านระบบการประชุม Zoom ถ่ายทอดสดไปยัง อบต.ทั้ง 53 แห่ง ประกอบด้วยชี้แจง ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ที่จะต้องมีหลักฐานครบทุกอย่าง ขนาดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวนป้าย ภายหลังวันเลือกตั้งต้องแสดงเอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 90 วัน ไม่ว่าจะผ่านการเลือกตั้ง หรือไม่ผ่านการเลือกตั้งก็ตาม และกำชับเรื่องของข้อกำหนด ขอบเขตของการหาเสียง โดยเน้นเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์ เพราะผู้สมัครทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ให้แข่งขันตามกติกา ที่สำคัญเคารพต่อสิทธิของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตย อย่านำการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งมาสร้างความแตกแยกในชุมชน

 

กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มออนไลน์-กติกาเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กกต.จังหวัด จะดูแลการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขอความร่วมมือกับผู้สมัครทั้ง นายกฯและ ส.อบต หาเสียงอย่างโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งอาจนำไปสู่การร้องเรียน ที่สำคัญข้อกฎหมายของการเลือกตั้งใหม่นี้ มีโทษค่อนข้างรุนแรง เช่น หากกระทำผิดจริง ถูกงดสิทธิ์ต่าง ๆ ทางประชาธิปไตย ห้ามลงสมัครเลือกตั้งในทุกตำแหน่งทางการเมืองมีระยะเวลา 20 ปี และหากต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ทำให้สูญเสียงบประมาณ ก็ขอให้การเลือกตั้งการหาเสียงโปร่งใส เคารพกฎหมาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และไม่กันแกล้งกันทางการเมือง เพื่อการเข้าทำหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาตำบลอย่างสมเกียรติ

 

กกต.อุตรดิตถ์ ติวเข้มออนไลน์-กติกาเลือกตั้ง

โดยบุญพิมพ์ ใบยา / อุตรดิตถ์