พิจิตร - แม่น้ำยม รับน้ำจากตอนบนยังคงท่วมขัง ไหลเข้าท่วมบ้านริมแม่น้ำนานนับเดือน ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตกับน้ำ และต้องอาศัยบนถนน เป็นที่พักชั่วคราว

แม่น้ำยมล้นตลิ่ง-ท่วมบ้านนานนับเดือน

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่รับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังคงมีระดับท่วมทรงตัว โดยระดับน้ำอยู่ 5.66 เมตร โดยปริมาณน้ำที่มากจนทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ไหลท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่มีบ้านเรือนปลูกติดกับริมแม่น้ำยม และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านเกาะสาริกา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เกือบ 15 หลังคาเรือน โดยน้ำได้ท่วมขังบริเวณชั้นล่างของบ้าน ระดับท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเข้าออกบ้าน รวมถึงต้องใช้ถนนเป็นที่พักชั่วคราว ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนาน 1 เดือน

แม่น้ำยมล้นตลิ่ง-ท่วมบ้านนานนับเดือน

ขณะที่พื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ที่มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ยังคงต้องถูกแม่น้ำยมไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน รวมถึงพื้นที่การเกษตร และคาดว่าจะท่วมนานเกือบ 3 เดือน กว่าน้ำจะลดลงเป็นปกติ

แม่น้ำยมล้นตลิ่ง-ท่วมบ้านนานนับเดือน

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร