ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า “คมปาซุ” ถล่ม 5 จว. กระทบ 2,698 ครัวเรือน ยังไม่คลี่คลาย 3 จว. “ไลออนร็อก” ท่วม 9 จว. เดือดร้อน 7,931 ครัวเรือน เหลือ 2 จว.ยังจมน้ำ “เตี้ยนหมู่” ซัด 33 จว. เสียหาย 333,367 ครัวเรือน เสียชีวิต 14 ราย ขณะนี้ยังอยู่กับน้ำอีก 9 จว.

17 ตุลาคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด โดยอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ต.ค. 64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 5 จังหวัด  7 อำเภอ 22 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,698 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด (ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก)

ปภ.รายงานความเสียหายจากพายุ 3 ลูก และจังหวัดที่ยังจมน้ำ

ขณะที่อิทธิพลพายุ “ไลออนร็อก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ต.ค. 64 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด 20 อำเภอ 90 ตำบล 416 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,931 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด (จันทบุรี และตราด)

 

ส่วนอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค. 64 ทำให้เกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,201 ตำบล 8,218 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 333,367 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด (ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ลพบุรี  สุพรรณบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี)

 

ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ซึ่งได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความอากาศต่ำ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 15 -17 ต.ค. 64

ปภ.รายงานความเสียหายจากพายุ 3 ลูก และจังหวัดที่ยังจมน้ำ

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก รวม 7 อำเภอ 22 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,698 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด 5 อำเภอ 14 ตำบล 38 หมู่บ้าน 1,848 ครัวเรือน ดังนี้

1. ลพบุรี น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง ระดับน้ำลดลง

2. ปราจีนบุรี น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอประจันตคาม ระดับน้ำลดลง

3. นครนายก น้ำจากคลองสันทรีย์เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมอำเภอปากพลี ระดับน้ำลดลง

ปภ.รายงานความเสียหายจากพายุ 3 ลูก และจังหวัดที่ยังจมน้ำ

ปภ.รายงานความเสียหายจากพายุ 3 ลูก และจังหวัดที่ยังจมน้ำ