ครอบรอบ 48 ปีกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ย้อนเหตุการณ์กับพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ในการระงับยับยั้งเหตุและเตือนสติในเรื่องนี้

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ถือเป็นวันครบรอบ 48 ปี เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีประชาชนสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไม่น้อย

 

โดยล่าสุด “เพจโบราณนานมา” ได้โพสต์ภาพและข้อความพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเตือนสติและระงับยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงนี้

 

 

ย้อนเหตุการณ์ 14 ตุลา กับพระราชดำรัสในหลวงร.9 ในการเตือนสติคนในชาติ

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา วันมหาวิปโยค 

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เวลา ๑๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านทางโทรทัศน์ ณ หอตึกสมุด สวนจิตรลดา มีความว่า

 

ย้อนเหตุการณ์ 14 ตุลา กับพระราชดำรัสในหลวงร.9 ในการเตือนสติคนในชาติ

 

 

“...วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลา ๖-๗ วันที่ผ่านมา ได้มีการเรียกร้องและการเจรจากัน จนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้ แต่แล้วการขว้างระเบิดขวด และยิงแก๊สน้ำตาทำให้เกิดการปะทะกัน และมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคน ความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจราจล และยังไม่สิ้นสุด มีคนไทยด้วยกันเสียชีวิตนับร้อย ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรงด้วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนอยู่ในสภาพปกติ

 

อนึ่ง เพื่อขจัดเหตุร้ายนั้น จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันนี้ ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้คณะรัฐบาลใหม่สามารถบริหารงานแผ่นดินได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและแก้ไขสถานการณ์ให้คืนอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้โดยเร็ว ยังความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน...”

 

ย้อนเหตุการณ์ 14 ตุลา กับพระราชดำรัสในหลวงร.9 ในการเตือนสติคนในชาติ

และวันเดียวกันนั้นเอง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็ทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ความว่า

 

ย้อนเหตุการณ์ 14 ตุลา กับพระราชดำรัสในหลวงร.9 ในการเตือนสติคนในชาติ

 

 

“...ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความห่วงใยเป็นที่สุดในการที่เกิดความไม่สงบขึ้นในขณะนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งปวงให้ระงับการใช้กำลังเสียเถิด ด้วยเราก็เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นขอให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน หันหน้าเข้าหากันเพื่อความสุขของตัวท่านและลูกหลานของท่าน

 

การตั้งตัวเป็นศัตรูต่อกันนั้น นำมาซึ่งความหายนะ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดทั้งสิ้น ขอให้ท่านทุกคนระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทุกคนปรับตนเองให้ได้ ให้ความสงบมีขึ้นโดยเร็วเพื่อความสุขความเจริญของท่านเอง สวัสดี...”