ผบ.ทสส. รับแนวทางลดเคอร์ฟิวเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงจะมีชุดตรวจรักษาความปลอดภัยประชาชนเหมือนเดิม

14 ตุลาคม 2564 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปก.ศปม.) กล่าวก่อนการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า เรื่องความปลอดภัย เรื่องการตั้งด่านความมั่นคง เป็นเรื่องที่เราร่วมกันทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ซึ่งทางตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หลัก

 

ส่วนการลดระยะเวลาเคอร์ฟิว ในห้วงเวลานั้น ก็เพื่อต้องการให้ ประชาชนออกมาดำเนินกิจการ กิจกรรม หรือการเดินทางได้ดีขึ้น โดยเรื่องความปลอดภัยเราก็มีชุดตรวจ อยู่เหมือนเดิม

 

 

ผบ.ทสส.เผยปรับเคอร์ฟิว อำนวยความสะดวกปชช. ย้ำดูแลปลอดภัยเหมือนเดิม