ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย กทม.ยอดสวิงกลับนำภาคใต้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,064 ราย เสียชีวิต 82 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,168 ราย หายป่วย 10,988 ราย ฉีดวัคซีนรวมเกือบ 62 ล้านโดส

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

13 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 24 ของโลก ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 136,232 ราย สหราชอาณาจักร 120,445 ราย มาเลเซีย 71,546 ราย ไทย 24,855 ราย อินเดีย 24,332 ราย ฟิลิปปินส์ 24,078 ราย อินโดนีเซีย 15,258 ราย อัตราตายต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 2,212 ราย สหราชอาณาจักร 2,018 ราย มาเลเซีย 837 ราย อินโดนีเซีย 515 ราย ฟิลิปปินส์ 358 ราย อินเดีย 323 ราย และไทย 256 ราย

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 10,064 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 9,937 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 118 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,711,565 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,740,428 ราย หายป่วยแล้ว 10,988 ราย หายป่วยสะสม 1,587,917 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย เสียชีวิตสะสม 17,823 ราย คิดเป็น 1.04% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 107,168 ราย ในโรงพยาบาล 39,529 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 67,639 ราย อาการหนัก 2,941 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 669 ราย

ทั้งนี้จำแนกผู้ติดเชื้อรายใหม่ ดังนี้ จากต่างประเทศ 9 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,045 ราย สี่จังหวัดภาคใต้ 1,968 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 5,924 ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 118 ราย ทั้งนี้การคิดเชื้อต่างจังหวัด 67 จังหวัด คิดเป็น 59% ชายแดนใต้คิดเป็น 20% กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น 21%

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

ผู้เดินทางจากต่างประเทศรวม 9 ราย มาจากประเทศอิสราเอล 2 ราย เดินทางถึงไทยวันที่ 19 กันยายน และ 1 ตุลาคม เป็นเพศหญิง อายุ 36 ปี สัญชาติอิสราเอล เพศชายอายุ 22 ปี สัญชาติไอริช ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้าพัก/โรงพยาบาล ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ /โรงพยาบาลเอกชนภูเก็ต จากประเทศรัสเซีย 4 ราย ผลพบเชื้อไม่มีอาการ 3 ราย พบเชื้อมีอาการ 1 ราย AQ ภูเก็ต/โรงพยาบาลเอกชนภูเก็ต จากประเทศกัมพูชา 3 ราย โดย 2 รายเดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 10 ตุลาคม ผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นเพศชายอายุ 19 ปี และเพศหญิงอายุ 17 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง ผลพบเชื้อมีอาการ ส่งโรงพยาบาลโคกสูง สระแก้ว

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

ผู้ฉีดวัคซีนรวม 61,995,809 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 433,814 ราย สะสม 35,895,984 ราย คิดเป็น 49.8% ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 486,189 ราย สะสม 24,282,686 ราย คิดเป็น 33.7% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 42,555 ราย สะสม 1,817,139 ราย คิดเป็น 2.5% ของประชากร

ผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 82 ราย จากกรุงเทพมหานครรวม 14 ราย สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม รวม 14 ราย ร้อยเอ็ดมหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี รวม 5 ราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก แม่ฮ่องสอน รวม 6 ราย นราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง รวม 20 ราย ชลบุรี สระบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม อ่างทอง และอุทัยธานี รวม 23 ราย  เป็นชาย 42 ราย หญิง 40 ราย ชาวไทย 76 ราย กัมพูชา 1 ราย เมียนมา 3 ราย เบลเยียม 1 ราย รัสเซีย 1 ราย ค่ากลางของอายุ 72 ปี (17- 92 ปี) ค่ากลางทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 13 วัน นานสุด 45 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป 66 ราย คิดเป็น 81% อายุน้อยกว่า 60 ปี  มีโรคเรื้อรัง 10 ราย คิดเป็น 12% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 5 ราย คิดเป็น 6% ทั้งนี้เป็นพยาบาลหญิง 1 ราย คิดเป็น 1% จังหวัดระยอง อายุ 45 ปี เป็นโรคอ้วน และโรคความดันโลหิตสูง และได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมวันที่ 1 เมษายนถึง 13 ตุลาคม รวมทั้งประเทศ (ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร) 1,708,489 ราย เป็นในเรือนจำและที่ต้องขัง 71,424 ราย จังหวัดอื่น 48 จังหวัด 364,726 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัด 433,322 ราย ภาคใต้ 4 จังหวัด 124,368 ราย รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 114,649 ราย

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

จังหวัดผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,142 ราย สะสมรวม 382,538 ราย ยะลา 650 ราย สะสมรวม 31,269 ราย สงขลา 475 ราย สะสมรวม 36,313 ราย สมุทรปราการ 453 ราย สะสมรวม 116,952 ราย ชลบุรี 442 สะสมรวม 94,892 ราย ปัตตานี 423 ราย สะสมรวม 27,039 ราย นราธิวาส 420 ราย สะสมรวม 29,747 ราย ระยอง 326 ราย สะสมรวม 36,276 ราย จันทบุรี 311 ราย สะสมรวม 14,427 และนครศรีธรรมราช 264 รวม 20,150 ราย

ศบค. เผย ไทยอันดับ 24 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนำ อินเดีย

ในส่วนความครอบคลุมการฉีดวัคซีน จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 12 ตุลาคม พบว่าความครอบคลุมประชากรทั้งหมด 40-49% ได้แก่จังหวัดนครปฐม ยะลา สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี ตรัง ตราด เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ลำพูน กระบี่ เชียงราย พะเยา นครสวรรค์และจันทบุรี ส่วนความครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาครสมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก เพชรบุรี ระยอง พังงา ภูเก็ต และระนอง ในส่วนความครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 70% ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี