เช็กเลย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เปลี่ยนเงื่อนไข ปรับปรุงอะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง มกราคม 65 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ พ.ย.นี้เสนอครม.

13 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โฆษกรัฐบาล กล่าวถึง ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ว่า การทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนั้น  กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ สำหรับเกณฑ์ที่จะปรับใหม่พอสรุปได้ดังนี้

  • ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน
  • ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ
  • หลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
  • เปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2565

 

การลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน

2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านราย

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

ลงทะเบียนมีขั้นตอน ดังนี้

1.ธนาคาร  ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย

2.แสดงบัตรประชาชน

3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

- รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา