"ฉาย บุนนาค" ประธานเครือเนชั่นฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ย้ำ ขอยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์สืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

ขออนุญาตหยิบเอาเรื่องราวดีๆ ขอนำมาเผยแพร่อีกครั้ง ในวาระครบ ๕ ปีที่ ในหลวงรัชกาลที่๙ สวรรคต โดยวันนี้ขอนำเรื่องราวเพื่อร่วมรำลึกถึงในหลวงในความทรงจำ

 

สำหรับเรื่องราวนี้ ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ ขอนำมาจาก "นายฉาย บุนนาค" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ฉาย บุนนาค ประธานฯเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

 

 

ซึ่งในครั้งนั้น วันนั้น

“นายฉาย บุนาค” ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Shine Shine ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใจความระบุไว้ว่า

ฉาย บุนนาค ประธานฯเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ฉาย บุนนาค ประธานฯเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

หากใครเกิดมาทัน เห็น “พ่อ” ทรงงานเพื่อลูกทั้ง 65 ล้านคน... ทรงงานเพื่อประเทศชาติ ด้วยหงาดเหงื่อและแรงกาย
ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10...
นั่นคือ


1. ทาน (ทานํ) คือ การให้
2. ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
3. บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
4. ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
5. ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน

6. ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียรพยายามในการทำความสุขเพื่อส่วนรวม
7. ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
8. ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลโดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม
9. ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
10. ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

 

ขอพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ปกครอง ถ่ายทอดต่อเรื่องราวของท่านต่อลูกหลาน

ให้รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อันสุดประมาณค่า... และให้ดูท่านไว้เป็นแบบอย่างแห่งการครองตน...

 

ข้าพเจ้า นายฉาย บุนนาคและครอบครัว

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พ่อหลวงรัชกาลที่ 9...

และขอยืนหยัดในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อศาสน์ เพื่อสถาบันกษัตริย์สืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

 

ฉาย บุนนาค ประธานฯเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

ฉาย บุนนาค ประธานฯเนชั่น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ติดตามอ่านได้ที่ : เพจ Shine Shine 

https://www.facebook.com/shine.bunnag/posts/10157555951898671