กรณีนี้ มีหลายคนสงสัย สอบถามมาพอสมควร “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ยื่นคำร้องได้ที่ไหน ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น สรุปให้แล้วที่นี่

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลชูธง ล่าสุดมียอดผู้รับวัคซีนโควิดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก จนถึง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมแล้วกว่า 60 ล้านโดส ทั้งนี้ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19  ขอรับ “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” ได้ 

 

สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ได้ ยื่นคำร้องได้ที่ 

- โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
- สปสช. สาขาเขตพื้นที่ 13 เขต ทั่วประเทศ 

 

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีพบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ยื่นที่ไหน

ส่วนผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องที่ สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยกลับมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช.ได้ 

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง 

 • ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

https://www.nhso.go.th/.../841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf หรือ คลิกที่นี่

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีพบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ยื่นที่ไหน

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

 • ผู้ได้รับความเสียหาย หรือทายาท
 • กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้

เอกสารประกอบคำร้อง

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการกรณีที่เสียชีวิต
 3. ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

กระบวนการพิจารณา

 1. ยื่นคำร้อง
 2. คณะอนุกรรมการฯภายใต้ สปสช.พิจารณาคำร้อง
 3. ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จำนวนเท่าใด
 4. ในกรณีที่จ่าย สปสช.จะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วัน หลังจากที่คณะอนุกรรมการฯมีมติ

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท
 • เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
 • บาดเจ็บ/บาดเจ็บต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท

 

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีพบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ยื่นที่ไหน

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ