ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เดินทางยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีคัดค้านการอาจจะมีการโยกย้าย นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น เพื่อไม่ให้มามีอำนาจดูแลคดีเหมืองทองอัครา ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี

12 ตุลาคม 2564 นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เดินทางมายื่นหนังสื่อต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอคัดค้านการอาจจะมีการแต่งตั้งโยกย้าย นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น อดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อไม่ให้มาดำรงตำแหน่งในกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี

 

เนื่องจากนายพิเชษฐ์ เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างกลุ่มประชาสังคมฯ ร้องเรียนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบสวนเหตุไม่ดำเนินคดีเอาผิดกับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและตามข้อกฎหมาย

 

 

กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา

นางวันเพ็ญ ระบุว่า ข้อกังวลในการมายื่นเรื่องคือการอาจจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคนเดิม ที่เคยสอบสวนแล้วข้อหาสำคัญนั้นหายไปจากสำนวน เช่น ข้อหาบริษัทเหมืองทองคำ ขุดถนนทางหลวงแผ่นดิน 1301 และทางสาธารณะประโยชน์ เป็นการทำเหมืองทองคำนอกเขตประทานบัตร ข้อหานี้กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนายพิเชษฐ์ เคยลงสอบสวนเสร็จสิ้น แต่ข้อหานี้หายไปจากสำนวนการสอบสวนการเอาผิดบริษัทเหมืองทอง

 

นอกจากนี้ การสอบสวนคดีสิ่งแวดล้อม พบว่ามีการปล่อยนน้ำเสียออกจากพื้นที่การทำเหมือง และมีการรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบสำนวนโดยครบถ้วน แต่เป็นกลับเอาผิดเพียงเจ้าหน้าที่รัฐไม่จัดทำ EIA ส่งสำนวนไป ป.ป.ช. แต่ในส่วนของบริษัท เหมืองทองคำ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองสารพิษและปล่อยให้รั่วไหล ยังไม่ถูกดำเนินคดี

 

กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา

กรณีเหล่านี้ถ้าให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนคนเดิมกลับมาทำหน้าที่ในส่วนนี้อีก จึงกังวลว่าอาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เพราะเป็นผู้ที่ถูกประชาสังคมฯ ร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สอบสวนแล้ว เราจึงได้ยื่นคัดค้าน

นอกจากนี้ ได้ยื่นคัดค้านต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้ว เรายังได้ยื่นคัดค้านต่อท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ระงับหากมีการแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลดังกล่าวมาดำเนินการ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี

กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา

กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา กลุ่มประชาสังคมฯคัดค้านการแต่งตั้ง"พิเชษฐ์"กลับมาคุมคดีเหมืองทองอัครา