จังหวัดศรีสะเกษ การรับสมัคร 179 อบต.ในวันที่ 2 เงียบเหงา มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่มี ว่าที่ผู้สมัคร นายก และ สมาชิกสภาท้องถิ่นมาลงสมัครเพิ่ม โดยวันแรกมีผู้สมัคร นายก อบต.ไปแล้ว จำนวน 359 คน สมาชิก 3,321 คน

12 ตุลาคม 2564 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ได้มีว่าที่ผู้สมัครเดินทางมาพร้อมกับทีมงาน มาลงสมัครเพิ่มในวันที่ 2 ของการเปิดรับสมัครสภาท้องถิ่น โดยเริ่มจากการมาไหว้รูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งไชย ที่ วัดบ้านทุ่งไชย วัดเก่าแก่แห่งทุ่งธงไชย ก่อนที่จะมาเป็นบ้านทุ่งไชย มาไหว้ขอพรองค์พญานาคใหญ่ ปู่ศรีสุโท และแม่ย่าศรีปทุมมา ที่บริเวณประตูทางเข้าวัดทุ่งไชย ที่เป็นที่เคารพของผู้คนมากมาย ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สมัครทุกคนก็มาไหว้ขอพรก่อนสมัครเช่นกัน จากนั้นก็ได้เดินทางมาลงสมัครในตำแหน่ง นายก อบต.เป็นคนที่ 2 เป็นว่า หมายเลข 1 คือ นายสว่าง ดวงอาจ ที่สมัครไปเมื่อวาน และวันนี้ นายสมมาศ ถาวร ผู้สมัครหมายเลข 2 โดยได้ถือฤกษ์ วัน - เวลา ในการที่จะเดินทางลงสมัคร โดยถือเอาฤกษ์ 11.09 น. เป็นหลัก ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รับสมัคร อบต.ทุ่งไชย ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกเช่นเมื่อวาน ที่มีผู้มาลงสมัครกัน ที่มีเป็นจำนวนมาก ผิดกับวันนี้ที่มีเพียงทีมเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจหลักฐาน ก่อนการรับสมัคร ภายใต้การดูแลเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ และภายหลังจากได้หมายเลข ผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต.ทุ่งไชย นายสมมาศ ถาวร ได้รับการต้อนรับจากกองเชียร์ เข้ามาแสดงยินดี และคล้องมาลัยจนเต็มคอกันเลย นับเป็นบรรยากาศการรับสมัครที่ครื้นเครงกันพอสมควรในวันที่ 2 ของการเปิดรับสมัคร อบต. 

ศรีสะเกษวันที่2เงียบเหงา 179 อบต. มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบต. 359 คน

ศรีสะเกษวันที่2เงียบเหงา 179 อบต. มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบต. 359 คน


 

ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี 22 อำเภอ มีการเปิดรับสมัครทั้งสิ้น 179 อบต. ผ่านไปวันแรกเมื่อวานนี้ มีผู้มาลงสมัครในตำแหน่ง นายก อบต.ทั้ง 179 แห่ง รวม 359 คน มีผู้ลงสมัครในตำแหน่งสมาชิก ส.อบต.รวมทั้ง 179 แห่ง รวม 3,321 คนแล้ว ส่วนในสถานที่รับสมัครอื่นๆ เช่นที่ อบต.หนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเมื่อวานที่เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสภาท้องถิ่น ได้มีผู้มาสมัครตำแหน่งนายก เพียง 1 คน และในวันนี้ก็มีมาสมัครเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็นผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต.หนองไฮ 2 คน ขณะที่ทางคณะกรรมการ กกต.ประจำสำนักงานรับสมัคร ได้จัดสถานที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี มีฉากกั้นระหว่าง ผู้ที่จะมาสมัคร กับเจ้าหน้าที่ออกจากกัน แม้ว่าจะมีการสวมหน้ากากอนามัย และการตรวจวุดอุณภูมิผู้ที่จะมาสมัครในทุกจุด สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้สมัคร และเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

ศรีสะเกษวันที่2เงียบเหงา 179 อบต. มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบต. 359 คน

ศรีสะเกษวันที่2เงียบเหงา 179 อบต. มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกอบต. 359 คน


 

นายมานพ ผาเงิน ผอ.กกต.อบต.หนองไฮ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต. 1 ท่าน และมีผู้สมัครสมาชิก ส.อบต.หนองไฮ จำนวน 9 ท่าน ในส่วนของวันนี้ 12 ตุลาคม 2564 มีผุ้มาสมัครตำแหน่ง นายก 1 ท่าน และสมาชิก ส.อบต.อีก 5 ท่าน รวมมีผู้สมัครสมาชิก ส.อบต. รวมจำนวน 14 ท่าน ซึ่งหน่วยเลือกตั้งของตำบลหนองไฮ มี 12 หน่วยเลือกตั้ง 12 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้มีความพร้อมมีการลงคะแนนไว้แล้วเบื้องต้น และในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 ทาง กกต.จังหวัดศรีสะเกษ จะได้ทำการประชุมแบบซูม โครงการ “ การเลือกตั้งแบบสมานฉันท์” ของบรรดาผู้สมัครนายก และสมาชิก สภาท้องถิ่น ถ่ายทอดมายังศูนย์รับสมัครประจำทุกตำบล ทั้ง 179 แห่ง ใน 22 อำเภอ ขงจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย  

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์