แพร่ - ผอ.กกต.แพร่ แจงเหตุไม่มีผู้สมัคร นายก อบต.15 แห่ง และ ส.อบต.หลายแห่ง เฉพาะ อบต.บ้านปง อ.สูงเม่น ไม่มีผู้เข้าสมัครแม้แต่รายเดียวในวันแรก เหตุจากความเชื่อเดือนเกี๋ยง วันเสียวันจันท์และวันอาทิตย์

นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรณีการไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่มีการประกาศรับสมัครในระหว่างสันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 กรณีครบวาระ นั้น มีข้อกฎหายการเอกตั้งกำหนดไว้ว่าหากกรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ กกต.ประกาศรับเลือกตั้งใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากวันหย่อนบัตรลงคะแนน หรือถ้าเป็นครั้งนี้ วันเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทาง กกต.จะมีการประกาศให้มีการรับสมัครใหม่ภายใน 7 วันจากนั้น แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันกรณีถ้าหากมีผู้สมัคร นายก และ ส.อบต.เพียงรายเดียว ผู้สมัครรายนั้นจะต้องได้คะแนนเสียงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด

 

กกต.แพร่แจง ไร้ผู้สมัคร อบต.-เหตุเชื่อ"เดือนเกี๋ยง"

 

ในส่วนประเด็นที่การสมัครวันแรก ไม่มีผู้สมัครนายกฯลงสมัครรับเลือกตั้ง ถึง 15 แห่ง หรือ ส.อบต.อีกหลายแห่งก็ไม่มีผู้ไปลงสมัครเช่นกัน ตรงนี้ไม่ได้เกิดจากไม่มีผู้สมัคร แต่เป็นเงื่อนไขของความเชื่อของคนเหนือ เกี่ยวกับการถือฤกษ์ยามในการดำเนินกิจการใดๆ การรับสมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกัน ตามตารางปฏิทินของล้านนา ระบุว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกี๋ยง เสียวันจันทร์ กับวันอาทิตย์ จึงทำให้ผู้สมัครทั้งนายก อบต.และ ส.อบต.ไม่ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเชื่ออาจจะมีผลกับตัวเอง

กกต.แพร่แจง ไร้ผู้สมัคร อบต.-เหตุเชื่อ"เดือนเกี๋ยง"

 

 

อย่างไรก็ตาม  เรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนเหนือที่มีแต่โบราณมาแล้ว จากการตรวจดูปรากฏว่าการรับสมัครวันแรก ที่ จ.เชียงใหม่ ก็มีความเชื่อเหมือนกัน คือ ยังมีผู้สมัครหลายคนไม่ไปสมัครในวันแรกแม้ว่าจะได้หมายเลข 1 ก็ตาม แต่กระนั้น จากตรวจสอบในพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครน้อยในวันแรกแล้ว พบว่ามีการทยอยลงสมัครกันแล้ว เช่นที่ อบต.บ้านปง อ.สูงเม่น เมื่อวานไม่มีผู้สมัครทั้งนายกฯและ ส.อบต.เข้ามาสมัครแม้แต่รายเดียว แต่วันนี้เริ่มทยอยเข้าสมัครแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อที่ยึดถือกันมานาน แต่บางคนอาจไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็ได้

กกต.แพร่แจง ไร้ผู้สมัคร อบต.-เหตุเชื่อ"เดือนเกี๋ยง"

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่