ผบช.ภ.1 ได้ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ข้าราชการตำรวจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

11 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พร้อมด้วย รองผบก.ภ.จว.อ่างทอง ผกก.หัวหน้าสถานีทั้ง 11 สถานี ข้าราชการตำรวจ 50 นาย ร่วมมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ จากนั้นนำถุงยังชีพมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลจรเข้ร้อง จำนวน 163 ชุด

ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน
 

หลังจากนั้น พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.อ่างทอง และคณะ ได้ลงเรือเพื่อนำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับประชาชนที่น้ำท่วมบ้านเรือน ได้รับความเสียหายบริเวณวัดนางเล่ว จำนวน 137 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังให้กับประชาชน ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี
พล.ต.ต.วิชิต กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ขอเป็นส่วนร่วมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ในฐานะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ขอส่งแรงใจให้พี่น้องประชาชน ผ่านพ้นวิกฤติโดยเร็วที่สุด

ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้การอ่างทองลงเรือมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน


ข่าว-ภาพ โดย สุรชัย ผลจันทร์