ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่หาแนวทางลดผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายน้ำเจ้าพระยา

กรมชลฯ ลงพื้นที่หาแนวทางลดผลกระทบน้ำท่วมอ่างทอง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมอัตรา 362 ลบ.ม./วินาที ซึ่งพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ฝั่งตะวันตกได้รับน้ำผ่านแม่น้ำน้อย ในอัตรา 160 ลบ.ม./วินาที และตัดยอดน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเข้าทุ่งผักไผ่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ส่วนฝั่งตะวันออกได้รับน้ำผ่านคลองชัยนาท - อยุธยา ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และลดผลกระทบพื้นที่ริมตลิ่งโดยเร็วที่สุด

 

กรมชลฯ ลงพื้นที่หาแนวทางลดผลกระทบน้ำท่วมอ่างทอง

ปัจจุบัน จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน 3 อำเภอ ได้แก่ ต.โผงเผง ต.บางปลากด อ.ป่าโมก ต.จำปลาหล่อ ต.โพสะ อ.เมือง ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย โครงการชลประทานอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 จุด เพื่อช่วยระบายออกจากพื้นที่ท่วมขัง ภาพรวมสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ สถานการณ์จะกลับเข้าภาวะปกติในเร็ววัน เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะเร่งสำรวจความเสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสำรวจระบบชลประทาน เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

กรมชลฯ ลงพื้นที่หาแนวทางลดผลกระทบน้ำท่วมอ่างทอง

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำ ช่วงเวลา ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ความมั่นคงของอาคารชลประทาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาพื้นที่เก็บกักน้ำตามธรรมชาติ ที่สามารถเก็บน้ำได้ เพื่อตัดยอดน้ำหลากควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าต่อไป

กรมชลฯ ลงพื้นที่หาแนวทางลดผลกระทบน้ำท่วมอ่างทอง