svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า อ.เชียงคาน

08 ตุลาคม 2564

จังหวัดเตรียมพร้อมทุกฝ่ายพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว “พื้นที่สีฟ้า” อำเภอเชียงคาน ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

วันที่  8 ตุลาคม 2564  ที่ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว “พื้นที่สีฟ้า” ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีนายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรมที่พัก เข้าร่วมกิจกรรมและเสนอความเห็น ความต้องการ
ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า เชียงคานเป็นเมือง 1 ในเมืองท่องเที่ยวนำร่องในการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว”พื้นที่สีฟ้า”ในระยะที่2 วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (โควิด 19) ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด 19 สำหรับการเปิดเมืองท่องเที่ยว ผลการฉีดวัคซีนของอำเภอเชียงคาน เพื่อเตรียมการเปิดเมืองท่องเที่ยว  อำเภอเชียงคาน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 60,728 คน เป้าหมาย 70% ที่ต้องฉีดวัคซีน (18+)จำนวน 33,968 คน  ฉีดเข็ม 1 แล้ว จำนวน 26,777 คน คิดเป็นร้อยละ 55.18
 

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การเปิดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงคาน กระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหา covid-19 เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชนดีขึ้น จังหวัดเลยได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่อำเภอเชียงคาน โดยให้อำเภอนัดผู้ประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ผู้ประกอบการในด้านที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป รวมถึงหาบเร่แผงลอย  มาเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในอำเภอเชียงคาน มาพบกัน เพื่อที่ จะได้มารับรู้ สร้างความเข้าใจในการเปิดจังหวัดเลย การเดินหน้าเพื่อฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  
 

ซึ่งเป็นพื้นที่หลักต้องปฏิบัติการให้ได้100 ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับ สถานประกอบการ  ทางจังหวัดเลยจะสรุปเป็น SOP  ให้ด้วยการทำ เรื่องของการเตรียมการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวว่าการเตรียมพร้อมของในพื้นที่ การทำ UNIVERSAL PREVENTION  ให้กับผู้คน ในพื้นที่ทั้งหมดในอำเภอให้คนได้เข้าถึง การเตรียมสถานที่ปูพรมฉีดวัคซีน ทางจังหวัดเลยจะมีคู่มือให้ในการปฏิบัติงาน การเปิดโรงแรมการทำธุรกิจโรงแรม คู่มือการทำร้านอาหารในการค้าขาย วันนี้ได้มาพบปะคนเชียงคานทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ประกอบการว่าเราจะต้องเตรียมตัวในการรับนักท่องเที่ยวอย่างไร สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดอื่นที่มีความประสงค์ที่จะมาเที่ยวอำเภอเชียงคาน ขอยืนยันว่าจังหวัดเลยมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะผู้คนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคานจะได้รับวัคซีน 100% ทุกคนใ นเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และคนในพื้นที่อำเภอเชียงคานต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 70%   เราจะสร้างบัญญัติ 10 ประการ ให้กับคนในจังหวัดเลยถือปฏิบัติ เราจะเป็นเจ้าภาพสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 
ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย จังหวัดเลย มีเงื่อนไขคือ ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ให้แสดงกับทางเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็จะสามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้ 2.สำหรับผู้ที่รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ให้นำผล RT-PCR หรือการแสดงผลการตรวจ  covid-19 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงก็สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสาร หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้รายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ จะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยชุดตรวจ covid antigen test kit หรือวิธีRT- PCR  ในกรณีไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเลยได้ สำหรับผู้ที่พบเชื้อ ทางจังหวัดเลยก็มีสถานที่ ที่จะรองรับให้กับผู้ป่วย ในการดูแลรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาโรค covid-19  อีกด้วย