background-defaultbackground-default
เริ่มวันนี้ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40%

เริ่มแล้ว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิที่พัก ลดราคา 40 % พร้อมจองสิทธิลดราคาตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” เปิดระบบให้เข้าจองสิทธิในโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเริ่มจองโรงแรมและที่พักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (8 ต.ค.) ถึง 23 ม.ค. 65

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 24 ก.ย. 64 – 1 ก.พ. 65 มีไทม์ไลน์ดังนี้..

 • 24 ก.ย. 64 เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และ เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย.2564 ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • 8 ต.ค. 64   เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม/ที่พัก
 • 15 ต.ค. 64 เริ่มเข้าพัก (Check in)
 • 23 ม.ค. 65 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก วันสุดท้าย
 • 31 ม.ค. 65 สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายโครงการ
 • 1 ก.พ. 65 : ขอรับสิทธิเงินส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย เวลา 21.00 น.

 

เริ่มวันนี้ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3" เปิดให้จองสิทธิที่พักลดราคา 40%

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ภาคประชาชน มีดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะได้รับสนับสนุนสิทธิ ดังนี้..

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สนับสนุนส่วนลดราคาที่พัก มีรายละเอียดดังนี้

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สนับสนุนส่วนลดค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ยังสนับสนุน ส่วนลดค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหารและท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน โดยเมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหารและท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหารและท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

 

สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

โครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีขั้นตอนและเงื่อนไขดังนี้..

 • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 • จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้

 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ตามโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

 1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.)
 2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565


ทั้งนี้ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น.


การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีขั้นตอนดังนี้ (ชมคลิปวิดิโอ)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด