เชียงใหม่ – คณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีน ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 4 อำเภอ ให้ได้ร้อยละ70 รองรับนักท่องเที่ยวตามแผนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้ ย้ำให้ทุกศูนย์ฯเร่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 มี 14 อำเภอ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนอำเภอที่เหลือจะต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ให้ได้เกินกว่าร้อยละ 50 เพื่อจะได้นำวัคซีนที่ได้รับไปกระจายให้กับกลุ่มอื่นต่อไป

เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่4อำเภอรองรับเปิดเมืองท่องเที่ยว

     คณะกรรมการบริหารการจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยฉีดวัคซีน เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนทุกวัน โดยจะต้องฉีดให้หมดตามที่ได้รับจัดสรรไปภายในวันสัปดาห์นี้ เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจากส่วนกลาง พร้อมทั้งปรับเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนในอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ให้กลุ่ม 608 เกินร้อยละ 60 และประชากรในพื้นที่แต่ละอำเภอให้เกินร้อยละ 70 เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวตามแผนการเปิดประเทศที่จะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่4อำเภอรองรับเปิดเมืองท่องเที่ยว

     นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เองจะได้มีการจัดทำ COVID Free Setting ในพื้นที่ดอยอินทนนท์ เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB®

เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่4อำเภอรองรับเปิดเมืองท่องเที่ยว

 

      ในการนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฉีดฯ อำเภอแม่แตงในการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจำกลาง เชียงใหม่ ซึ่งจะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ส่วนในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จะได้มีการประสานกับทางโรงพยาบาลนครพิงค์เข้าให้บริการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ต่อไป